2019 10 PAŹDZIERNIK 21 Wizyta studyjna rowery 21Do województwa zachodniopomorskiego przyjechała już trzecia delegacja samorządowców, która w ostatnim czasie zdecydowała się przejrzeć sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Nic w tym dziwnego, bo oprócz naszego regionu tylko Małopolska podjęła się budowy spójnego systemu tras turystycznych.

 

- Zarówno mieszkańcy regionu, jak i przybywający do nas turyści wypowiadają się bardzo ciepło o powstającej sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Zainteresowanie projektem przyciąga samorządców z innych części kraju, którzy chcą czerpać z naszych doświadczeń. Trzymamy kciuki za pomysły dolnośląskie i liczymy, że w przyszłości dojedziemy tam trasą Blue Velo, która u nas na kilku odcinkach jest już gotowa – powiedział wicemarszałek Tomasz Sobieraj, który wziął udział w prezentacji tras rowerowych.

Jak projektować atrakcyjne trasy rowerowe, jak rozwiązywać kwestie formalno-prawne, jak współpracować z lokalnymi gminami, na których terenie powstaje infrastruktura dla rowerowych turystów. To niektóre z kwestii jakie interesowały dolnośląskich samorządowców, wśród których byli m.in. członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Goście poznali trasę Velo Baltica, w okolicach kładki pieszo-rowerowej wybudowanej na wydmach przez Gminę Kołobrzeg, a także przejechali odcinek Pleśna – Sarbinowo oraz fragment drogi rowerowej prowadzącej z Karlina do Kołobrzegu. Gościom przedstawiono również dobre praktyki i wyzwania, jakie często się pojawiają na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie projekt Sieci Tras, to prawdziwa rowerowa rewolucja na Pomorzu Zachodnim, która będzie liczyła 1100 km szlaków. Nowobudowane odcinki łączą się ze ścieżkami rowerowymi, które zostały zbudowane, bądź są budowane przez lokalne samorządy. W ubiegłym roku Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego kosztem ok. 44 mln zł zbudował i oznakował ok. 110 km tras. W roku bieżącym realizujemy trasy rowerowe o długości blisko 290 km, a nakłady finansowe dla tych zadań przekraczają 75 mln zł. Większość inwestycji zostanie zakończona w przyszłym roku, a równocześnie są przygotowywane kolejne zadania.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.