image006Zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji i infrastruktury Tadeusz Trzmiel oraz dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Andrzej Mikołajewski podpisali w Ministerstwie Rozwoju umowę na dofinansowanie modernizacji krakowskich torowisk w 2018 roku o wartości 76,5 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną (lub już są modernizowane) następujące torowiska:
- torowisko na ul. Basztowej, Krakowskiej, Solidarności, Starowiślnej, Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- torowisko na ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”,
- układ torowy w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej "Bieńczycka”.

Poprawa infrastruktury drogowo-tramwajowej pomoże zwiększyć wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego – to jest cel nadrzędny projektu. Przebudowa zdegradowanych odcinków torowisk tramwajowych będzie miała wpływ na poprawę płynności ruchu, bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu oraz ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Modernizacja pozwoli również na redukcję oddziaływania hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń powietrza. Przebudowa uwzględni elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego.

W celu poprawy dostępu do usług transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, starszym, czy też opiekunom z dziećmi, zmodernizowane zostaną perony, przystanki, wiaty tramwajowe wykorzystując rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podróżnych w okresie oczekiwania na przyjazd tramwaju, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.