DSC 0092Miasto jest miejscem, w którym żyją ludzie i muszą się w nim dobrze czuć. W przestrzeni publicznej najważniejszy jest człowiek. Takie credo można by przypisać tegorocznej konferencji naukowo-technicznej Miasto i Transport 2015, której tematem była przestrzeń w centrum miasta.

10 czerwca 2015 r. ponad 200 osób z branży zebrało się w gmachu Politechniki Warszawskiej, aby dyskutować na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem układów komunikacyjnych w miastach. W tym roku na pierwszy plan zostało wysunięte samo miasto jako struktura społeczna i urbanistyczna, a funkcjonowanie transportu było rozpatrywane głównie przez pryzmat oczekiwań, potrzeb i możliwości związanych z kształtowaniem przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny człowiekowi.

Była to już dziesiąta edycja Miasto i Transport. Tegoroczną konferencję zorganizowali: Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP (Oddział Warszawa oraz Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej). Portal edroga.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Tegoroczna konferencja odbyła się w roku jubileuszowym, w którym przypadają obchody 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, o czym przypomnieli organizatorzy podczas otwarcia konferencji.

Kapituła konkursu Miasto i Transport zadecydowała o uhonorowaniu trzech spośród siedemnastu zgłoszonych inicjatyw komunikacyjnych, które miały istotny wkład w poprawę warunków życia w mieście. W czasie ceremonii wręczenia nagród wyróżnienia otrzymali: Metro Warszawskie za budowę drugiej linii metra, Zespół Pełnomocnika m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej za wdrożenie szeregu inicjatyw na rzecz rozwoju ruchu rowerowego oraz Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, Jacek Wojciechowicz, za przebudowę ulicy Świętokrzyskiej. Po tym nastąpiły wystąpienia merytoryczne.

DSC 0097DSC 0100DSC 0102

 

 

 

 

 

W pierwszej sesji konferencji zostały zaprezentowane doświadczenia związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej na przykładzie wybranych i newralgicznych komunikacyjnie obszarów Warszawy (m. innymi Trasa Siekierkowska, Rondo Wiatraczna, Plac Trzech Krzyży, ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście oraz kontrowersyjny przebieg ul. Nowokijowskiej). Po stolicy przyszła kolej na przedstawienie takich obszarów w centrach miast, które były kiedyś zdominowane przez ruch samochodowy, a obecnie zostały zwrócone mieszkańcom i stworzono na nich atrakcyjny program społeczny. Zaprezentowane zostały przykłady z Chrzanowa, Jaworzna, Gliwic oraz Lublina. Sesję zakończyły rozważania na temat tego, czy we współczesnym mieście możliwe jest zlikwidowanie dominacji ruchu kołowego na ulicy śródmiejskiej bez pogorszenia obsługi i dostępności śródmieścia, a prezentacji towarzyszyły przykłady z literatury i z życia wzięte.

Druga sesja była już wyraźnie poświęcona ograniczaniu ruchu samochodowego w miastach. W ramach projektu CIVITAS w większości krajów UE, również w Polsce, realizowane są projekty stref ruchu uspokojonego związane z poprawą bezpieczeństwa i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej. Zostały przedstawione doświadczenia z różnych miast, między innymi z Bremy, Londynu, Barcelony, Grazu, Krakowa, Warszawy i Kołobrzegu, wraz z oceną tego, czy udało się osiągnąć zamierzone cele. Odrębną prezentację poświęcono przemianom komunikacyjnym i urbanistycznym w centrum Leicester w Wielkiej Brytanii. Autorzy prezentacji ukazali w jaki sposób przebiegało planowe i konsekwentne wdrażanie wizji rozwoju miasta jako konkurencyjnego ośrodka regionalnego i jak władze zrealizowały głębokie przekształcenia tkanki miejskiej i modernizację systemu komunikacyjnego. Po tym zostały przedstawione doświadczenia z długofalowego planu ograniczenia ruchu samochodowego w centralnym obszarze Krakowa i problemy związane z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu wokół Plant.

DSC 0089DSC 0090DSC 0092
Poziom detalu urbanistycznego i szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych był punktem odniesienia trzeciej i ostatniej sesji. Uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądały kulisy kontrowersyjnego projektu modernizacji ulicy Świętokrzyskiej, co zadecydowało o zmianie charakteru ulicy z miejskiej arterii drogowej na ciąg przyjazny pieszym i rowerzystom, z jakimi trudnościami borykali się inwestor i projektanci, co zadecydowało o końcowym wyglądzie ulicy oraz jakie są pierwsze wnioski po wprowadzeniu nowej jakości przestrzeni publicznej. Po dużym projekcie zaprezentowano pomysł na serię niewielkich, niskonakładowych usprawnień obszarów miejskich, które mogą przynieść znaczącą poprawę jakości otoczenia w skali lokalnej i są możliwe do wdrożenia w krótkim czasie.  Akupunktura miejska – jak określili działanie autorzy – to tworzenie, przy udziale społeczności lokalnej, rozwiązań przejściowych, które przekształcą przestrzeń publiczną na bardziej przyjazną mieszkańcom. Ideę projektu zaprezentowano na dwóch przykładowych lokalizacjach: Placu Konstytucji i Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Jako ostatni punkt zostały zaprezentowane założenia do planowanych przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy. Szeroko zakrojone zmiany w organizacji ruchu szykują się w ciągu Alej Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Prezentacja obejmowała różne warianty rozważanych przez władze miasta rozwiązań, które są generalnie ukierunkowane na silniejsze uprzywilejowanie pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej w centrum Warszawy.

Każdej sesji towarzyszyła merytoryczna dyskusja, gdyż niektóre z prezentowanych treści i poglądów zachęcały do  ożywionej polemiki.

Krzysztof Jamrozik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.