electric charge“10 mld zł z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, kołem zamachowym polskiej elektromobilności - strategiczne plany rozwoju ekomobilności w polskich miastach i gminach” to tytuł warsztatu dla samorządów lokalnych, który podczas kongresu Impact mobility rEVolution'18 w Katowicach organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Ten kto pierwszy wypowiedział te słowa na pewno nigdy nie zarządzał miastem, gminą czy powiatem i nie musiał się mierzyć z wyzwaniami, z którym mierzą się na co dzień prezydenci, wójtowie i starostowie. Pieniądze, i to ogromne, będą motywem przewodnim warsztatu, podczas którego z samorządowcami spotka się Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz eksperci Funduszu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym dysponentem 10 mld zł, które w ciągu kolejnych lat będą trafiać do polskich miast i gmin na rozwój szeroko pojętej elektromobilności w ramach tzw. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Intencją inicjatorów programu jest, by wspomniana kwota była kołem zamachowym polskiej elektromobilności. W trakcie warsztatu samorządowcy dowiedzą się jak pozyskać pieniądze zarówno na zakup niskoemisyjnych pojazdów dla transportu publicznego w ich miastach i gminach, jak i na budowę niezbędnej infrastruktury, w tym m.in. stacji ładowania.

Warsztat “Strategiczne plany rozwoju ekomobilności w polskich miastach i gminach” odbędzie się 12 września br. podczas kongresu Impact mobility rEVolution'18 w Międzynarodowe Centrum Kongresowym w Katowicach. Dla administracji rejestracja i udział jest bezpłatny.

Impact mobility rEVolution’18 (IMR’18)...

...to międzynarodowy kongres poświęcony inteligentnej mobilności w Polsce. Przedstawiciele rządu i władz samorządowych, świata nauki, przemysłu motoryzacyjnego, miejskich spółek transportowych, start-upów oraz innowatorzy i firmy zainteresowane finansowaniem innowacji, spotkają się 12 i 13 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, by wymienić się doświadczeniami, nawiązać współpracę i wspólnie budować przyszłość inteligentnej mobilności w polskich miastach, gminach i powiatach.

Jan Kowalski z katowickiej dzielnicy Giszowiec wybiera się z żoną i dziećmi na urlop do Hiszpanii. Dojazd własnym autem do oddalonego o ponad trzydzieści kilometrów lotniska, i to w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego, byłby ryzykowny. Dlatego pan Jan sięga po smartfon i przy pomocy mobilnej aplikacji zamawia elektryczną taksówkę, która - po pasie zarezerwowanym dla tego typu pojazdów - w piętnaście minut dociera do lotniska w Katowicach Pyrzowicach. Państwo Kowalscy przesiadają się bezpośrednio do samoprowadzącego się busa i jadą wprost do terminala, gdzie czeka na nich samolot. W tym samym czasie konwój trzech autonomicznych ciężarówek transportuje autostradą produkty spożywcze do sklepów w Gdańsku, a w szpitalu miejskim w Przemyślu dobiega końca budowa dojazdu dla karetek do wnętrza szpitala, tuż pod drzwi sal operacyjnych. Jest to możliwe, bo pojazdy ratownicze napędzane ogniwami wodorowymi są bezgłośne i nie emitują spalin.

To wizja przyszłości, ale nie tak odległej jakby się mogło wydawać w pierwszej chwili. Uczestnicy Impact mobility rEVolution’18 chcą kształtować przyszłość tak, by już wkrótce dzięki połączonym systemom inteligentnej mobilności transport towarów oraz podróżowanie - niezależnie od celu i dystansu do przebycia - były szybsze, bezpieczniejsze i neutralne dla środowiska naturalnego. Wyścig technologiczny w ramach rewolucji inteligentnej mobilności toczy się od lat w laboratoriach innowacyjnych firm i na wyższych uczelniach na całym świecie, a z jego efektów niebawem skorzystają także mieszkańcy polskich miast i gmin. Misję przygotowania i finansowania projektów eko-mobilności w Polsce realizują trzy najważniejsze agendy rządowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Przedstawiciele uczelni wyższych, samorządów lokalnych, uczelni wyższych oraz start-upów rejestrują się na Impact mobility rEVolution'18 bezpłatnie pod adresem: https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/wejsciowka/?relf=NFOS0118IMRPL

Organizatorzy spodziewają się na IMR’18 ponad 2000 uczestników z całego świata, w tym ponad 150 ekspertów oraz ponad 80 wystawców w strefie EXPO. Wystąpienia i debaty podczas kongresu będą się toczyć wokół siedmiu głównych wątków:
1. Mobilność w mieście - m.in. zwiększenie mobilności przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wypadków, korków oraz zanieczyszczenia powietrza.
2. Finansowanie, inwestycje i projekty w ramach PPP - najskuteczniejsze modele finansowania projektów z zakresu zrównoważonych miast, które realizują cele zarówno komercyjnych, jaki publicznych interesariuszy.
3. E-mobilność i pojazdy elektryczne napędzane energią pochodzącą z ogniw paliwowych (FCEV) - m.in. baterie litowo-jonowe vs. ogniwa wodorowe, wydajność e-pojazdów, zatrudnienie w motoryzacji, inteligentne sieci energetyczne.
4. Transport towarowy i logistyka - m.in. usprawnienie użycia i zarządzania infrastrukturą, drony dostawcze, łączenie miejskich systemów transportu towarów i logistyki z sieciami dalekobieżnymi, zarządzanie ruchem, parkowaniem i rozładowywaniem towarów, port przyszłości.
5. Połączona i zautomatyzowana jazda (CAD) - m.in. interoperacyjność i infrastruktura cyfrowa, technologie komunikacyjne; polityka, standardy, ramy prawne i transgraniczne; bezpieczeństwo, ochrona i prywatność; promocja “cyfryzacji transportu” oraz Big Data w transporcie.
6. Nowe podejście do mobilności: środki i modele biznesowe - m.in. mobilność jako usługa (Mobility as a Service - MaaS), nowe środki mobilności, w tym latające samochody, taksówki powietrzne, czy drony załogowe.
7. Środowisko a przechowywanie i efektywne wykorzystanie energii - m.in. ulepszone technologie jako klucz do kontroli zmian klimatu; nieuchronny upadek silnika spalinowego i wzrost liczby pojazdów elektrycznych; wymagania energetyczne i infrastruktura ładowania.

Źródło: impactcee.com

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.