sign 441318 640Pomimo wielu apeli oraz informacji medialnych o tragicznych zdarzeniach, wielu kierowców nadal lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące poruszania się przez przejazdy kolejowe. W ostatnim okresie na terenie Warmii i Mazur doszło do dwóch takich zdarzeń.

Obydwa miały miejsce w powiecie nidzickim. Na szczęście nikt w tych wypadkach nie odniósł obrażeń.

8 lipca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Wietrzychowo zderzył się samochód osobowy z pociągiem. Kierowca nie zastosował się do znaku pionowego „STOP” i wjechał na przejazd kolejowy, wprost pod nadjeżdżający pociąg. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca ten nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania jakimikolwiek pojazdami. Funkcjonariusze sprawdzili również stan trzeźwości kierowcy i maszynisty. Obaj byli trzeźwi.

Inne zdarzenie miało miejsce 4 lipca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Nibork Drugia. Kierowca ciężarówki nie zachował należytej ostrożności, wjechał na przejazd kolejowy, gdzie doszło do zderzenia z pociągiem osobowym. Zarówno kierowcy Mana, maszyniście, jak i 25 osobom podróżującym tym pociągiem nic się nie stało. Kierowca i maszynista byli trzeźwi.

W Polsce mamy prawie 16 tys. przejazdów kolejowych strzeżonych i niestrzeżonych. Kierowca zbliżający się do takiego przejazdu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zaś maszynista pociągu jest zobowiązany do podania sygnału dźwiękowego. Pomimo tego, co roku dochodzi do wielu tragicznych wypadków na torach.

Pamiętajmy, że każdy - strzeżony czy nie - przejazd kolejowy jest dla kierowcy sprawdzianem czujności, a w skrajnych przypadkach także śmiertelną pułapką.

Osoby popełniające wykroczenia drogowe w rejonach przejazdów kolejowych muszą się liczyć z konsekwencjami, ponieważ policjanci z całą stanowczością będą reagować na:

- naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
- zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu,
- wjeżdżanie na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
- wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
- omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przed przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,
- niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (w tym „stop”, „stop pierwszeństwa”, „sygnał czerwony pulsujący”),
- wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.

Wskazówki, które na swoich stronach internetowych zamieściły Polskie Linie kolejowe:
 
1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi.

2. Lokomotywa waży średnio 80 ton. To powoduje, że siła z jaką uderza lokomotywa w samochód jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony. Jest to szczególnie ważne dla pieszych, którzy powinni zachować bezpieczną odległość od przejeżdżających pociągów.

5. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

6. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

7. Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie gdy maszynista widzi osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

8. Jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

9. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

10. Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.

Źródło: KWP w Olsztynie / kp

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.