Konferencja Smart CityW ramach Legnickich Dni Smart City trwa dwudniowa (3 i 4 października) Ogólnopolska Konferencja na temat mobilności miejskiej oraz seminarium dotyczące inteligentnych systemów transportu (ITS). Na to wydarzenie do hotelu Qubus przyjechało ponad 150 uczestników z całego kraju.

 

- Cieszę się z tak dużego zainteresowania problematyką konferencji i ufam, że spełni ona oczekiwania specjalistów tej branży – mówił organizator wydarzenia, prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. – Technologie służące coraz większej mobilności transportowej miast oraz nowoczesne systemy zarządzania miejskim transportem służą poprawie jakości życia mieszkańców, poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promują alternatywne rozwiązania komunikacyjne i pozytywnie oddziałują na jakość powietrza, którym oddychamy. Legnica może się poszczycić znacznymi już osiągnięciami w tej dziedzinie. Nasz system zarządzania ruchem przyniósł już efekty w postaci trzydziestoprocentowej poprawy przepustowości oraz podobnego spadku ilości kolizji na skrzyżowaniach – dodał prezydent, życząc gościom owocnych obrad.

Wydarzenie jest forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz możliwością prezentacji najnowszych rozwiązań praktycznych w zakresie mobilności miejskiej. Tematyka konferencji ma na celu przybliżenie samorządom praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii, wpływających na codzienne przemieszczanie się osób, transport towarów i usług z uwzględnieniem poprawy warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa.

Prelekcje, wystąpienia i prezentacje przedstawiane przez naukowców i ekspertów dowodzą zdecydowanie, że możliwa i konieczna jest koegzystencja transportu publicznego i prywatnego, transportu towarowego, rowerów miejskich, hulajnóg i innych pojazdów. Takie rozwiązania stosowane są już z dobrym skutkiem za granicą. Logistyka miejska musi mieć charakter zrównoważony. Jednak wciąż poszukiwane są sposoby pogodzenia interesów operatorów różnych rodzajów środków transportu. Mobilność miejska powinna stać się również usługą proponowaną użytkownikom, bo to sposób na zmniejszenie ilości na ulicach prywatnych pojazdów. Z perspektywy mieszkańca wielkie znaczenie może mieć kreatywny transport na żądanie czy na zamówienie. To także elektroniczne systemy informacji pasażerskiej i nowoczesne systemy biletowe.

Konferencji z zainteresowaniem przysłuchiwali się studenci wydziałów związanych z transportem w PWSZ im. Witelona oraz uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych. Impreza jest zorganizowana przez prezydenta Legnicy oraz Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy. Patronują jej: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. Partnerem naukowym jest Akademia Morska w Szczecinie, wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu oraz jej dziekan prof. dr hab. Stanisław Iwan.

Portal edroga.pl jest patronem medialnym konferencji.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.