IMG 01789 listopada w Krakowie odbył się XIII Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy. Głównymi tematami były: transport, ochrona środowiska i oczywiście nowoczesne technologie.

Kongres zdominowany był przez panele dyskusyjne, w których wzięli udział eksperci, naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy i społecznicy. Prowadzący podkreślali, że nie ma inteligentnych miast bez inteligentnych mieszkańców. Sama technologia, aplikacje, infrastruktura pozostaną bezużyteczne, jeśli mieszkańcy nie zechcą z nich korzystać. Nic nie dadzą nowoczesne urządzenia do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, jeśli ludzie nadal w starych kotłach będą palić śmieci. Nie będzie pożytku z bezemisyjnych autobusów i inteligentnego sterowania ruchem, jeśli każdy będzie wolał jednak jeździć swoim autem. To samo dotyczy segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii. Inteligentni mieszkańcy inteligentnych miast muszą przede wszystkim chcieć żyć w przyjaznym dla siebie środowisku i mieć z tego m.in. korzyści finansowe, zdrowotne i społeczne. Państwo i władze lokalne mają stworzyć ramy prawno-organizacyjne, aby nikomu nie opłacało się zachowanie niezgodne z przyjętym standardem. Natomiast firmy są od dawna gotowe na wprowadzanie w życie swoich rozwiązań: niskoemisyjnych autobusów, inteligentnego oświetlenia, monitoringu oraz wielu innych technologii, które mają ułatwić życie mieszkańcom i pracę obsługujących ich służb.

IMG 0196IMG 0416

 

 

 

 

 

Uczestników kongresu przywitał dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa, Rafał Kulczycki. Debatę otwierającą i pierwszy panel dyskusyjny poprowadził Dariusz Szwed, doradca prezydenta Słupska. Głos w dyskusji zabrali m.in. Anna Dworakowska (Krakowski Alarm Smogowy), Angelika Jarosławska (Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw), Daniel Larsson (Ambasada Szwecji w Warszawie), Andrzej Rajkiewicz (Narodowa Agencja Poszanowania Energii), Marta Wieciech-Kumięga (Wydział Ochrony Środowiska UM Nowego Sącza), Jadwiga Skrobacka (Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych UM Kielce), Łukasz Franek (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), Łukasz Pawlik (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie), dr inż. Jacek Malasek (Instytut Budowy Dróg i Mostów), Jerzy Wiatr (MPK w Tarnowie), Łukasz Lik (Hikvision Poland).

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.