20181127 092458 2 1Postępują prace przy modernizacji Zajezdni Limanowskiego w Łodzi. Do tej pory zadanie zostało zrealizowane na poziomie 16 proc. Widoczny jest już zarys nowej hali serwisowej oraz budynku socjalno – biurowego, które powstają pośrodku dotychczasowych pól odstawczych dla autobusów.

 

Obiekt będzie miał dwie kondygnacje, a jego łączna powierzchnia użytkowa to ponad 7,5 tys. m kw. Przy nowej hali powstał już ogromy zbiornik retencyjny o pojemności 490 m3, którego budowa kosztowała aż 600 tys. zł netto. To w nim gromadzona będzie retencyjnie woda deszczowa z terenu zajezdni, zanim trafi do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

- Jako inwestor jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu prac, bo przebiegają one zgodnie z harmonogramem, który na samym początku został założony. Powstały już mury budynku socjalno – biurowego, jak i konstrukcja hali serwisowo – naprawczej – mówi Iwona Zatorska-Sytyk, dyrektor ds. inwestycji strategicznych w MPK – Łódź.

W nowej hali serwisowej dokonywane będą przeglądy pojazdów, a do tego autobusy będą tam myte i naprawiane. W samej hali serwisowej przewidziano 25 stanowisk do obsługi pojazdów MPK – Łódź, w tym dwa stanowiska myjni automatycznej. Docelowo serwisowanych w niej będzie 200 autobusów. W budynku znajdzie się również stacja kontroli pojazdów oraz część administracyjna, dlatego powstaną w nim jeszcze warsztaty, magazyny, dyspozytornia, biura, pomieszczenia dla kierowców oczekujących na pracę, stołówka i szatnie. Pomieszczenia socjalne przewidziane są dla 500 kierowców (maksymalnie 60 pracowników na godzinę) oraz 130 mechaników (maksymalnie 40 pracowników na zmianę).

Wykonanie konstrukcji, instalacji i montaż elementów wyposażenia nowej hali serwisowej oraz budynku socjalno – biurowego planowane jest na drugi kwartał 2019 r.

- Plany są takie, że jeszcze w grudniu tego roku budynek zostanie zadaszony i przez pierwsze półrocze będą w nim prowadzone prace wykończeniowe – dodaje dyrektor Zatorska-Sytyk.

Natomiast w trzecim kwartale ma nastąpić próbne uruchomienie urządzeń zainstalowanych w hali.

20181127 092458 2 120181127 092458 2 220181127 09341120181127 10182420181127 10183320181127 10190120181127 101923 120181127 101923 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość umowy na modernizację Zajezdni Limanowskiego to ok. 74 mln zł brutto.
Dalsze prace budowalne mają przebiegać w następujących etapach:
1. Oddanie do użytku nowej hali serwisowej.
2. Wyburzenie starej hali przeglądowo – naprawczej.
3. Wykonanie portierni od strony ul. Limanowskiego.
4. Budowa stacji paliw.
5. Budowa siedziby Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych oraz wiaty dla 28 busów ZPON
6. Rozbiórka obecnej stacji paliw.

Źródło: UM Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.