contentmap_plugin

DSC01192Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie rozpoczął przygotowania do kolejnego dużego projektu infrastrukturalnego. Ogłoszono przetarg na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla linii szybkiego tramwaju na Azory.

 

W opracowaniu zostaną określone wymagania i oczekiwania dotyczące inwestycji: techniczne, ekonomiczne, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. To podstawa do rozpisania przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie danej inwestycji.

– Budowa linii tramwajowej do osiedla Azory jest dla nas szczególnie istotna, bo dzięki temu zadaniu szybka komunikacja tramwajowa pojawi się tam, gdzie dotychczas jej nie ma, przez co poprawi się komfort podróżowania mieszkańców po Krakowie – mówi Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Zadanie będzie polegać na budowie linii tramwajowej o długości ok. 2,5 km, podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną od pętli Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do pętli Azory, z 4 przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną, sterowaniem ruchem i informacją pasażerską. W ramach projektu w rejonie ul. Weissa powstanie parking P+R na ok. 200 samochodów. Przewiduje się także budowę kładki rowerowej nad ul. Weissa i przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Opolską. Zmodernizowany będzie także układ drogowy powiązany z nową linią tramwajową. Opracowanie będzie uwzględniać kontynuację trasy tramwajowej do Bronowic, do pętli w rejonie ul. Chełmońskiego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla linii tramwajowej na Azory powinno zakończyć się wiosną tego roku. Zaraz potem ZIM Kraków ogłosi przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie tej inwestycji. Sama realizacja powinna rozpocząć się w 2019 roku. – To duży projekt zaplanowany na kilka lat. Zakładam, że z nowej linii tramwajowej mieszkańcy będą mogli zacząć korzystać już za około 3 lata – zapowiada dyrektor ZIM Kraków.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.