MG 8253Katowice już od kilku lat stawiają na transport zrównoważony, o czym świadczą rozpoczęte inwestycje węzłów przesiadkowych, wymiana taboru, realizacja tramwaju na południe oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej.

- Na kwestię komunikacji patrzymy kompleksowo i kładziemy nacisk na tzw. transport zrównoważony, którego zasadą jest dbanie o interesy wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów, osób korzystających z komunikacji publicznej, ale także kierowców - powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Zrealizowanie zaplanowanych działań w perspektywie najbliższych kilku lat przyniesie odczuwalną poprawę jakości życia poprzez możliwość bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po mieście z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, wzajemnie zintegrowanych i tworzących jednolity zrównoważony system

Jednym z istotnych elementów dla Katowic jest rower, który traktowany jest zarówno jako forma rekreacji, jak również doskonały środek transportu. - Katowice to miasto z każdym rokiem coraz bardziej przyjazne dla rowerzystów – dodał prezydent. - Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W tym roku zaplanowaliśmy inwestycje warte ok. 6 mln zł. Ścieżka rowerowa, która łączy Osiedle Witosa z centrum to jedna z najważniejszych inwestycji w tym roku warta ponad 1 mln zł. Bardzo się cieszę, że sprawdza się nasza strategia, by rowery pełniły w Katowicach funkcję zarówno rekreacyjną, ale też transportową

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Katowicach otwarto ścieżkę rowerową, która połączyła istniejącą trasę wzdłuż ulicy Chorzowskiej z Osiedlem Witosa wzdłuż ulic: Bocheńskiego, Pukowca, Kolońska i Rataja. Łącznie trasa ma ponad 1,5 km długości. Koszt inwestycji wyniósł 1,1 mln zł.

Ponadto, w Katowicach w ostatnich tygodniach otwarto inne ważne połączenie rowerowe – ul. Bohaterów Monte Cassino wzdłuż ulic: Leopolda, Wiertnicza Techników aż do ul. Popiełuszki, a obecnie trwają prace przygotowawcze realizacji tej ścieżki aż do Alei Niepodległości. Łącznie ta inwestycja będzie miała ok. 2 km długości. Jednocześnie trwają procedury przetargowe nad połączeniem infrastruktury w biegu ul. Bohaterów Monte Cassino z Bulwarami Rawy o długości ok. 800 m. Obecnie w tej części zakończono prace na odcinku ul. BMC od ul. Leopolda do wysokości ul. Burowieckiej. Ogłoszony przetarg dotyczy pozostałego odcinka, tj. od ul. Burowieckiej do Bulwarów Rawy.

Rozrost strefy Tempo 30
W Katowicach od 2015 roku działa strefa Tempo 30. Funkcjonuje też kontraruch i kontrapasy, a także umożliwiona jest jazdy szerokim chodnikiem, np. po północnej stronie ul. Młyńskiej. Działania te z jednej strony usprawniają poruszanie się rowerem, z drugiej dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. W związku z ETZT, w Katowicach wprowadzono strefy ograniczonej prędkości w kolejnych lokalizacjach, tj. Osiedle Tysiąclecia (strefa tempo 40) oraz w dzielnicy Ochojec (rejon os. Odrodzenia u ul. Szenwalda - strefa tempo 30). Dzięki temu poruszanie się rowerem jest jeszcze łatwiejsze oraz bezpieczniejsze w kolejnych dzielnicach Katowic.

Rower miejski
Rower miejski w Katowicach cieszy się ogromną popularnością, tylko w tym sezonie wypożyczono go już blisko 100 tysięcy razy. - Strzałem w dziesiątkę okazała się inwestycja w sieć wypożyczalni rowerów – podsumował Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Mieszkańcy chętnie z nich korzystają, zarówno jako ze środka rekreacji, jak i transportu, np. dojeżdżając do pracy. Cieszę się, że moda na rowery opanowuje miasto. W tym roku system powiększony został o kolejne stacje, które tworzą obecnie sieć 35 stacji. W sieci znajdują się stacje miejskie, ale także te, które zgłosili sami mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz aż 10 stacji sponsorskich.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.