20181105 141654Kolejne udogodnienie dla toruńskich rowerzystów. W rejonie Konstytucji 3 Maja i Olimpijskiej, w pobliżu pętli tramwajowej, powstała ścieżka rowerowa.

 

Obsługuje ona ruch rowerowy w tym rejonie oraz zachęca do wycieczek po terenach leśnych. Dzięki niej można bowiem dojechać do Szkółki Leśnej Bielawy, na terenie której miasto wykonało dużo wcześniej ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni naturalnej.

Nowa ścieżka została wykonana z asfaltu. Jej wykonawcą była firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. W ramach prowadzonych przez nią prac musiała najpierw opracować projekt, uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, a potem ją wybudować. Prace kosztowały 107 tys zł.

20181105 14175620181105 14181320181105 14183820181105 142012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.