BAZ190618 003Za niespełna półtora roku miłośnicy dwóch kółek skorzystają z nowego, 2,5-kilometrowego odcinka, stanowiącego bezpośrednie połączenie z trasą rowerową VeloDunajec w gminie Wierzchosławice. Dzięki tej inwestycji zwiększy się atrakcyjność turystyczna gminy i regionu.

 

Umowę gwarantującą dofinansowanie projektu na ręce wójta Wierzchosławic Andrzeja Mroza przekazali marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Anna Pieczarka z zarządu województwa.

- 1 mln zł to koszt inwestycji, która już wkrótce zostanie zrealizowana w tutejszej gminie. Przedsięwzięcie to nie byłoby możliwe gdyby nie środki – 600 tys. zł – pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Ścieżka rowerowa Wierzchosławice-Dwudniaki – VeloDunajec w gminie Wierzchosławice stanowi odcinek bezpośrednio połączony z trasą rowerową VeloDunajec w miejscowości Gosławice.
Będzie ona przebiegać w niewielkiej odległości od Muzeum im. Wincentego Witosa oraz Domu Ludowego w Wierzchosławicach, a także nieopodal zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.

W pobliżu trasy znajduje się także Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dwudniakach, ośrodek rekreacyjny, ścieżki przyrodniczo-leśne oraz wierzchosławickie lasy – stanowiące część Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

- Poprawa infrastruktury sprawi, że atrakcyjność turystyczna gminy zdecydowanie wzrośnie, bowiem nowa trasa zapewni nie tylko łatwiejszy, ale również bezpieczniejszy dojazd do atrakcyjnych miejsc znajdujących się na jej terenie – dodała Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Ale to nie wszystko. Pod Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach powstanie Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w ramach budowy ścieżek rowerowych EuroVelo 4. W całej Małopolsce cykliści mogą już korzystać z 19 (z 26 planowanych) Miejsc Obsługi Rowerzysty, czyli nowocześnie zaprojektowanych i wyposażonych punktów wypoczynku ze stojakami rowerowymi, zestawami naprawczymi, mapami, a także z grillem, stołem, ławkami i toaletą.

- Mieszkańcy regionu mogą dziś korzystać z ponad 410 km tras rowerowych VeloMałopolska, budowanych w najwyższym europejskim standardzie. Jeszcze w tym roku do użytku oddamy kolejne ponad 200 km. Nasze województwo znajduje się na pozycji lidera wśród regionów pod względem budowy infrastruktury rowerowej. Na tym nie poprzestajemy. Naszym celem jest 1000 km tras rowerowych – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Środki, które pochłonie inwestycja pozwolą przeprowadzić roboty przygotowawcze, wykonać podbudowę oraz nawierzchnię trasy, a także pobocze i dokładne oznakowanie. Na trasie znajdą się także tablice informacyjne. A wszystko to na ponad 2,5 km odcinku trasy rowerowej, której szerokość wyniesie 2,5 m oraz pobocze po 0,5 m z każdej strony ścieżki.

Budowa bezpiecznych, dobrze przygotowanych i oznakowanych tras to jeden z priorytetów województwa. Dzisiaj najbardziej zaawansowana jest budowa małopolskiego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej prowadzącej doliną Wisły z Jaśkowic do Szczucina, a także budowa trasy VeloDunajec, biegnącej od Zakopanego do ujścia rzeki.

- Małopolskie drogi rowerowe stały się niezwykle popularne i są coraz częściej uczęszczane przez miłośników dwóch kółek. Przez ostatnie 12 miesięcy obie trasy przemierzyło około 360 tys. rowerzystów. Szczególną popularnością cieszą się VeloDunajec w okolicach Tarnowa i Nowego Sącza oraz Wiślana Trasa Rowerowa w okolicach Oświęcimia – podsumowuje marszałek Witold Kozłowski.
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na koniec 2020 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.