contentmap_plugin

edroga234W Bydgoszczy ogłoszony został przetarg na budowę nowej trasy rowerowej, która pozwoli w bezpieczny sposób dojechać ze Szwederowa w stronę Starego Miasta. Będzie ona miała charakter kontrapasa. Nowe drogi rowerowe powstaną też wzdłuż Kujawskiej i Zbożowego Rynku.

Wytyczenie nowej drogi rowerowej planowane jest jeszcze w tym roku. Prace budowlane i zmiana organizacji ruchu zajmą około 3 miesięcy. Inwestycja obejmie również korektę skrzyżowania ulic Wiatrakowej, Traugutta, Lenartowicza i Nowodworskiej. Zostanie ono zawężone co pozwoli też pieszym łatwiej przekraczać jezdnie. Na tej „krzyżówce” rozpocznie się też kontrapas, czyli specjalna wydzielona część jezdni, która pozwoli rowerzystom w sposób bezpieczny poruszać się pod prąd jednokierunkową ulicą Wiatrakową. W ten sposób na rowerze zgodnie z przepisami  będzie można szybko dotrzeć  ze Szwederowa do centrum. Z kolei w odwrotnym kierunku rowerzyści będą korzystać wspólnie z samochodami z jezdni. Takie rozwiązanie zostało uznane za optymalne w trakcie konsultacji ze środowiskami rowerowymi oraz mieszkańcami.

Inwestycja na Zbożowym Rynku będzie łączyć się z ciągami rowerowymi zaprojektowanymi wzdłuż Kujawskiej (również trwa przetarg na wybór wykonawcy zadania). W ten sposób z kontrapasa na Wiatrakowej będzie można na dwóch kółkach przejechać przez rondo Bernardyńskie, Zbożowy Rynek do ul. Długiej i dalej na Stare Miasto. Nowa trasa połączy też stacje roweru aglomeracyjnego znajdujące się na Starym Mieście i w rejonie skrzyżowania Solskiego-Ugory.

To pierwsza inwestycja rowerowa uruchamiana z pakietu zadań, dla których w poprzednich latach opracowana została niezbędna dokumentacja. Wkrótce ogłoszony zostanie też przetarg m.in. na budowę ciągu rowerowego wzdłuż ul. Łochowskiej.

Kontrapas na Wiatrakowej będzie drugim takim rozwiązaniem w Bydgoszczy. Pierwszy powstał w 2012 roku na Gdańskiej na odcinku od placu Wolności do ul. Mickiewicza. Kosztował on 281 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że ruch rowerowy pod prąd został dopuszczony już na około 20 innych ulicach w strefach o ograniczonej prędkości, między innymi na Starym Mieście.

***
Od 2014 roku w Bydgoszczy funkcjonują nowoczesne standardy budowy i utrzymania dróg rowerowych. Dokument określa wymagania techniczne jakim powinna odpowiadać nowo powstająca rowerowa infrastruktura. Są one zgodne z oczekiwaniami środowisk rowerowych. W oparciu o ten dokument zaprojektowano również kontrapas na Wiatrakowej.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.