edroga234Droga wojewódzka nr 240 łącząca m.in. Świecie, Tucholę i Chojnice staje się coraz bardziej przyjazna dla rowerzystów. Na wielu odcinkach funkcjonują nowe drogi rowerowe.

 

Odcinki drogi rowerowej liczące łącznie 13 kilometrów powstały między innymi wraz z gruntowną modernizacją drogi pomiędzy Tucholą i Bysławiem oraz pomiędzy Terespolem Pomorskim i Polskim Konopatem. Nawierzchnia z asfaltobetonu to wygodny standard uzgodniony ze środowiskami rowerowymi. Nad rzeką Rudą powstała też kładka rowerowa.

Inwestycję sfinansował Urząd Marszałkowski, wykorzystując środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nowa trasa w Tucholi łączy się ze ścieżką rowerową prowadzącą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 w kierunku miejscowości Świt (na odcinku ponad 3 km). Została ona wytyczona w 2010 roku. W ubiegłym roku przy drodze wojewódzkiej nr 240 powstała natomiast 2-kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Tuchola-Bladowo. Od wakacji rowerzyści mogą też korzystać ze ścieżki Żalno – Piastoszyn (około 1,5 km). Te zadania były realizowane przez samorządy lokalne, wsparte marszałkowskimi środkami unijnymi (Regionalny Program Operacyjny).

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.