contentmap_plugin

traffic signJeszcze w tym roku wzdłuż ulicy Jagiellońskiej w Warszawie powstanie droga dla rowerów. To jeden z 19 projektów, który jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę drogi rowerowej po wschodniej stronie ulicy Jagiellońskiej, na odcinku od ronda Starzyńskiego do trasy S8 (ok. 2 km długości). Zakres prac jest szeroki. Obejmuje nie tylko budowę drogi dla rowerów, ale też m.in. zmiany w oświetleniu ulicy, przebudowę chodników i sygnalizacji. Projekt przewiduje wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów oraz dostosowanie jezdni serwisowych do ruchu rowerowego (zarówno po wschodniej stronie ul. Jagiellońskiej, jak i po zachodniej, gdzie na odcinku od ul. Golędzinowskiej do Batalionu Platerówek przewidziano dopuszczenie ruchu „pod prąd”). Nowa droga zostanie dowiązania do istniejącej infrastruktury rowerowej wokół ronda S. Starzyńskiego i na węźle Modlińska. Wybrany wykonawca będzie miał czas na zakończenie wszystkich prac do 30 listopada.

To kolejny przetarg na drogi rowerowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych w Warszawie i 34 gminach sąsiadujących ze stolicą. Całkowity koszt niemal 330 km tras to prawie 340 mln zł. Samorządy dostaną na to ponad 241 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.

Warszawa otrzyma z tej puli 71,6 mln (całkowity koszt Inwestycji to 110 mln zł). Pieniądze pójdą na budowę 19 tras rowerowych o długości 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy, a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze. Umowa o dofinansowanie  została podpisana 30 grudnia 2016 roku. Dzięki ZIT w Warszawie, w tym i kolejnym roku, powstaną trasy wzdłuż takich ulic jak Towarowa, Okopowa, Żwirki i Wigury, Powsińska, Wiertnicza, Połczyńska, Kasprzaka, Jagiellońska, Puławska czy Al. Jerozolimskie.

Realizacja warszawskiego ZIT-u w zakresie dróg rowerowych

Drogi rowerowe zrealizowane:
- wzdłuż ul. Ostrobramskiej od ul. gen. E. Fieldorfa „Nila” do Poligonowej - po północnej stronie jezdni od ul. Zamienieckiej do Białowieskiej, po południowej stronie jezdni od ul. gen. E. Fieldorfa „Nila” do Poligonowej; długość 1,6 km.
- wzdłuż ul. Belwederskiej, po zachodniej stronie jezdni, na odcinku od ul. Bagatela do Dolnej; długość 0,5 km. Dodatkowo przebudowano 1,3 km drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Belwederskiej, na odcinku od ul. Spacerowej do Dolnej.
- wzdłuż ul. W. Rzymowskiego - po północno-wschodniej stronie ulicy od kładki przy ul. Cybernetyki do Z. Modzelewskiego (z powiązaniem z ul. Puławską), po południowo-zachodniej stronie ulicy od kładki przy ul. Cybernetyki do Puławskiej; długość 2,1 km.
- wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej - po północnej stronie jezdni al. Stanów Zjednoczonych od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów, po południowej stronie jezdni al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej; długość wybudowanej drogi 3,7 km, a przebudowanej 1,3 km.
- wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap I; długość 2,5 km.
- wzdłuż ul. Z. Słomińskiego od ul. Międzyparkowej do Inflanckiej; długość wybudowanej drogi 0,3 km, przebudowanej 0,3 km.

Drogi rowerowe w trakcie budowy:
- wzdłuż mostu Łazienkowskiego - budowa trasy rowerowej na kładkach podwieszonych pod konstrukcję mostu Łazienkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kładką nad Wałem Miedzeszyńskim i drogami dla rowerów prowadzącymi na most; długość 1,4 km.
- wzdłuż Alej Jerozolimskich od ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” do placu A. Zawiszy; długość budowanej drogi 1,3 km, a przebudowywanej 0,2 km.
- na Polu Mokotowskim w relacji wschód-zachód (od ul. S. Banacha do ronda Jazdy Polskiej i do pl. Unii Lubelskiej) oraz północ-południe (od ul. św. Andrzeja Boboli do Ondraszka); długość budowanej drogi 3,3 km, a przebudowywanej 0,2 km.
- wzdłuż ulic Powsińskiej i Wiertniczej od al. W. Witosa do ul. Europejskiej; długość 4,5 km.
- wzdłuż ul. Żwirki i Wigury – etap II, od ul. Racławickiej do 17 Stycznia; długość 3,8 km.
- wzdłuż ulicy Marsa od ul. Żołnierskiej do Cyrulików; długość 2 km.

Projekty w przygotowaniu:
- wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do  placu A. Zawiszy; długość drogi do budowy 2,9 km, do przebudowy 0,6 km.
- wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia od al. Obrońców Grodna do ronda Zesłańców Syberyjskich wraz z wyznaczeniem przejazdów dla rowerów na rondzie Zesłańców Syberyjskich; długość drogi do budowy 1,2 km, do przebudowy 5 km.
- wzdłuż ul. M. Kasprzaka-Wolska-Połczyńska od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy Miasta; długość  drogi do budowy 5,4 km, do przebudowy 0,5 km.
- wzdłuż ul. Radzymińskiej od ul. Karkonoszy do granicy Miasta; długość drogi do budowy 5,3 km.
- wzdłuż ciągu ulic Mińskiej (odc. od Grochowskiej do Stanisławowskiej), Stanisławowskiej (odc. od Mińskiej do J. Dwernickiego), J. Dwernickiego (odc. od Stanisławowskiej do Szaserów), Szaserów (odc. od J. Dwernickiego do J. Chłopickiego; długość 2 km.
- wzdłuż ul. Puławskiej od ul. Domaniewskiej do granicy miasta; długość drogi do budowy 14,4 km, a do przebudowy 3,2 km.

Te drogi to wynik pierwszego konkurs na budowę sieci dróg rowerowych w ramach metropolii, w tej chwili trwa nabór wniosków do następnego konkursu. Dotychczas gminy współtworzące metropolię warszawską podpisały kilkanaście umów o dofinansowanie ze środków UE projektów związanych z budową lub przebudową tras rowerowych w ramach metropolii. W ramach projektów do 2018 roku powstanie aż 327 km dróg dla rowerów. Swoje umowy podpisały m.in. Warszawa, Grodzisk Mazowiecki (29,8 mln zł), Marki (23,6 mln zł), Błonie (5,1 mln zł), Legionowo (48 mln zł), Józefów (26,5 mln zł).

W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej zaplanowały ok. 1,1 tys. km tras rowerowych. Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.