tracks 2796156 960 720W Toruniu powstanie nowy węzeł przesiadkowy dla kolei. Umowa z wykonawcą projektu BiT City II została już podpisana. W ramach projektu zmodernizowane zostaną dworce Toruń Miasto i Toruń Wschód.

 

W projekcie na dworcu Toruń Wschodni zostaną wykonane takie prace jak wydłużenie i podwyższenie trzech peronów oraz budowę czwartego peronu. Dla osób starszych i niepełnosprawnych zostanie dostosowane przejście pod torami, a także budowę wind i remont wiat.

- Bardzo się cieszę z tej umowy, ponieważ Toruń zasługuje na nowe dworce. Na co dzień korzystają z nich torunianie, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz turyści, którzy odwiedzają nasze miasto - mówiła wiceminister edukacji narodowej Iwona Michałek.

Na dworcu Toruń Miasto odbędą się takie prace jak modernizacja peronu oraz przedłużenie przejścia podziemnego do ul. Sowińskiego.

- To wielka radość, że dworzec Toruń Miasto i Toruń Wschód idą w ślad za dworcem Toruń Główny, gdzie pan prezydent i samorząd miasta pokazali, co można zrobić z takiej wiekowej infrastruktury - mówił wicewojewoda Józef Ramlau.

Ponadto zmodernizowane zostanie 6 km torów kolejowych oraz sieć trakcyjna, a każdy dworzec dostanie nowoczesny i czytelny system informacji pasażerskiej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że kolej w Polsce już teraz ma duże znaczenie, a będzie miała jeszcze większe.

- Jestem przekonany, że rola kolei w Polsce będzie wzrastała, ponieważ przekonanie, że wszystko można przełożyć na drogi nie jest słuszne - zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Umowa daje gwarancję ukończenia prac na nowych dworcach i oddanie ich do użytkowania pasażerom w połowie 2022 roku.

Źródło: K-P UW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.