DSC01198Nowa Bulońska Północna, Nowa Warszawska, remont kolejnego odcinka linii tramwajowej na Stogach to główne zadania Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa, na realizację których Gdańsk uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

- Nowa Bulońska Północna to bardzo oczekiwana przez Gdańszczan inwestycja łącząca południowe dzielnice Gdańska. Nasi mieszkańcy chcą po swoim mieście przemieszczać się sprawnie, szybko i komfortowo – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.

W ramach podpisanej umowy zostanie wykonanych sześć zadań:
1. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
2. Zakup 15 nowych tramwajów do obsługi nowo wybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku,
3. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,
4. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe – etap 1 – budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku,
5. Nowe wiaty przystankowe,
6. Nowe tablice informacji pasażerskiej.

– Dzięki tej inwestycji odciążymy ruch transportu publicznego, który teraz przebiega do południowych dzielnic Gdańska przez Chełm. Warto też podkreślić, że do tej pory dzięki Gdańskiemu Projektowi Komunikacji Miejskiej zbudowaliśmy trzy nowe linie tramwajowe: wspomniany Chełm, Łostowice – Świętokrzyska i Piecki Migowo. Dodatkowo wyremontowaliśmy dużą część torowisk tramwajowych – dodaje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 560 mln zł. Uzyskane dofinansowanie to ponad 286 mln zł. Realizacja umowy jest przewidziana do 2020 roku. Zarówno linie Nowa Bulońska Północna, jak i Nowa Warszawska są realizacją opracowanej przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

Po 20 grudnia poznamy oferty, jakie wpłyną na realizację zadania modernizacji infrastruktury tramwajowej na Stogach. Do końca grudnia natomiast planowane jest podpisanie umów na dostanę 15 tramwajów.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap IV A został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Trwają prace nad kolejnymi etapami projektu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.

Źródło: UM Gdańsk

Załączniki:
Pobierz (GPKM.pdf)GPKM.pdf[ ]769 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.