DJI 0877W Toruniu do dyspozycji kierowców w bliskim sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego oddano od czerwca do grudnia ponad 400 miejsc parkingowych w pięciu lokalizacjach: Wały Gen. Sikorskiego, Grudziądzka 53, Grudziądzka 62, przy placu Chrapka, między ul. Gregorkiewicza a placem Pokoju Toruńskiego.

 

Wszystkie parkingi były realizowane w formule „projektuj i buduj” – wykonawca musiał najpierw wykonać projekt, pozyskać wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia, a potem parking wybudować. Łączny koszt to 5 615 000 zł. Kolejne miejsca powstają na obszarze między ulicami Grudziądzką, przy Rynku Wełnianym, przy Kaszowniku i ul. Jagiellońskiej. Po zakończonych pracach do dyspozycji kierowców będą 23 stanowiska, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Grudziądzka 62 (termin zakończenia inwestycji: pierwsza połowa października 2019):
- 83 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
- nawierzchnia miejsc parkingowych i jezdni manewrowej: betonowa kostka brukowa,
- w ramach zadnia wykonano także chodniki, odcinek kanalizacji deszczowej oraz 4 wpusty uliczne jezdniowe oraz wykonano przebudowę i uzupełnienie istniejącego oświetlenia drogowego – 12 nowych słupów oraz 16 nowych opraw oświetleniowych,
- inwestycja kosztowała 1,1 mln zł,
- wykonawcą prac projektowych i budowlanych jest firma BUD-WEST.

Grudziądzka 53 (termin zakończenia inwestycji: lipiec 2019):
- 36 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
- nawierzchnia miejsc parkingowych i jezdni manewrowych: betonowa kostka brukowa,
- w ramach zadnia wykonano także chodniki, odcinek kanalizacji deszczowej oraz 5 wpustów uliczne jezdniowe oraz wybudowano oświetlenie terenu parkingu – 3 słupy oraz 6 opraw oświetleniowych, zabezpieczono również istniejące kable energetyczne oraz zdemontowano kolidujące z inwestycja słupy oświetleniowe,
- inwestycja kosztowała 895 tys. zł,
- wykonawcą prac projektowych i budowlanych jest firma BUD-WEST.

Plac biskupa Jana Chrapka (termin zakończenia inwestycji: połowa października 2019):
- 81 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
- nawierzchnia miejsc parkingowych i jezdni manewrowych: betonowa kostka brukowa,
- w ramach zadnia wykonano także chodniki, odcinek kanalizacji deszczowej oraz 4 wpusty uliczne jezdniowe oraz wybudowano oświetlenie terenu parkingu – 4 słupy oraz 8 opraw oświetleniowych, zabezpieczono również istniejące kable energetyczne oraz zdemontowano kolidujące z inwestycja słupy oświetleniowe,
- inwestycja kosztowała 920 tys. zł,
- wykonawcą prac projektowych i budowlanych była firma Transbruk.

mzd 02mzd 03

 

 

 

 

 

 

 

 

Wały Gen. Sikorskiego (termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2019):
- 50 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych (przed rozbudową było ok. 20 miejsc parkingowych),
- nawierzchnia miejsc parkingowych: płytki betonowe, nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- w ramach zadnia wykonano także chodniki, odcinek kanalizacji deszczowej, 4 studnie kanalizacyjne oraz 5 wpustów ulicznych jezdniowych,
- uzupełniono również oświetlenie drogowe – 2 słupy oraz 2 oprawy oświetleniowe,
- inwestycja kosztowała: 1,1 mln zł,
- wykonawcą prac projektowych i budowlanych była firma: BUD-WEST.

Między ul. Gregorkiewicza a placem Pokoju Toruńskiego (zakończenie inwestycji: grudzień 2019 r.):
- 158 miejsc parkingowych w tym 7 dla osób niepełnosprawnych,
- nawierzchnia miejsc parkingowych: kostka betonowa, nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
- w celu skomunikowania pieszych oraz dowiązania do istniejącej infrastruktury powstaną chodniki oraz ścieżka rowerowa,
- w ramach zadnia do wykonania odcinki kanalizacji deszczowej, oraz 8 wpustów ulicznych jezdniowych,
- do uzupełnienia jest również oświetlenie drogowe – 9 słupów, przebudowa kolizji elektroenergetycznej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej,
- inwestycja kosztowała: 1,6 mln zł,
- wykonawcą prac projektowych i budowlanych była firma Transbruk.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.