W tym roku w Małym Płaszowie i Kurdwanowie mają powstać nowe parkingi Park&Ride. Łącznie w tych dwóch lokalizacjach powstanie około

340 miejsc postojowych. Planowany jest także parking w Bieżanowie na około 90 miejsc.

Spółka Miejska Infrastruktura już rozpoczęła proces inwestycyjny, związany z realizacją tych zadań.

– Dla każdej z lokalizacji dysponujemy terenem. Jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych. Wiosną chcemy uzyskać zgody na realizację, a następnie przystąpić do budowy. Planujemy, aby przynajmniej dwa parkingi, a więc Mały Płaszów i Kurdwanów zostały udostępnione mieszkańcom jeszcze w tym roku – mówi Zbigniew Putaj, wiceprezes zarządu spółki Miejska Infrastruktura.

Nowe parkingi P&R będą działać na podobnych zasadach, jak dotychczas oddany obiekt przy pętli Czerwone Maki. Za darmo będą z nich korzystać osoby posiadające bilety komunikacji miejskiej. Osoby, które takich biletów nie posiadają, będą płacić, ale na podstawie biletu postojowego mogą później korzystać z komunikacji miejskiej.

Nowe parkingi P&R wyposażone będą w elementy dynamicznej informacji pasażerskiej. Przy ulicach dojazdowych do parkingów umieszczone zostaną tablice informujące w czasie rzeczywistym o liczbie wolnych miejsc parkingowych.

Parkingi będą też miały rozwiązania przyjazne dla rowerzystów: miejsca dla rowerów będą zadaszone, oświetlone, wyposażone w stojaki, a także zostaną objęte monitoringiem wizyjnym.

W ciągu najbliższych kilku lat takie inwestycje będą realizowane przy pętli Krowodrza Górka, w rejonie ul. Pachońskiego, a także przy końcowej pętli tramwajowej na Górce Narodowej. W północnej części Krakowa jest też przewidziany parking w zbiegu ulic Balickiej i Armii Krajowej.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.