W europejskich miastach od dawna stosowane są rozwiązania promujące transport publiczny. Prowadzone są kampanie społeczne, stosowane buspasy, opłaty czy przepisy ograniczające możliwość wjazdu lub parkowania prywatnych pojazdów w centrach miast. Wszystko po to, aby mieszkańcy przesiedli się do autobusów, tramwajów czy metra. Jednym z takich rozwiązań jest też prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej przez operatorów transportu publicznego.

W polskich miastach dzieje się podobnie. Wprowadzanie różnorakich ulg w taryfach biletowych, biletów elektronicznych lub zintegrowanych na różne środki transportu ma przyciągnąć i co ważniejsze przywiązać użytkowników do komunikacji miejskiej.

Warszawa

1 stycznia br. weszła w życie nowa taryfa biletowa w stolicy.Jej największą zaletą jest wprowadzenie dodatkowej ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską dla osób mieszkających w Warszawie i rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Nowością jest również zastąpienie biletów jednorazowych biletami przesiadkowymi.

Karta warszawiaka i Karta młodego warszawiaka przysługuje mieszkańcom, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w stolicy lub tych, którzy zrobią to w tym roku.

Posiadacze kart, oprócz zniżek na bilety komunikacji miejskiej, mogą korzystać również z ulg w placówkach kulturalnych i sportowych oraz specjalnych zniżek i preferencji przyznanych przez podmioty gospodarcze.

Wprowadzony został także specjalny bilet dla dzieci z rodzin posiadających co najmniej troje dzieci, do ukończenia przez nie 20. roku życia, jeśli ich rodzice lub opiekunowie rozliczają się w urzędzie skarbowym w stolicy. Kosztuje on 99 zł dla każdego dziecka, jest ważny przez rok i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów – na obszarze obu stref biletowych – w trakcie ważności.

Zdecydowano się także na uproszczenie taryfy biletowej. Ograniczona została liczba rodzajów i typów biletów. Zlikwidowane zostały te, które cieszą się najmniejszą popularnością, czyli bilety 40 i 60 minutowe. Zlikwidowano też bilet jednorazowy, który zastąpiono biletem jednorazowym przesiadkowym, ważnym tylko w pierwszej strefie przez 75 minut lub jednorazowym przesiadkowym, ważnym w obu strefach przez 90 minut.

Bilet trzydniowy został zastąpiony biletem weekendowym, ważnym od godz. 19.00 w piątek, do godz. 8.00 w poniedziałek w pierwszej i drugiej strefie. Do taryfy wprowadzony został także specjalny bilet weekendowy grupowy, z którego mogą korzystać grupy maksymalnie 5 osobowe, które chcą np. zwiedzać miasto korzystając z przejazdów komunikacją miejską.

W 2014 r. mieszkańcy Mazowsza w dalszym ciągu mogą też korzystać ze „Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD”. Oferta, skierowana do podróżnych, korzystających z przejazdów środkami miejskiego transportu publicznego (ZTM), a także pociągami Kolei Mazowieckich (KM) i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), została wprowadzona w 2005 r. Od tego czasu „Wspólny Bilet” cieszy się coraz większą popularnością. Z tego względu zakres obowiązywania oferty z roku na rok się poszerzał. Początkowo ze „Wspólnego Biletu” można było korzystać na odcinku Warszawa Ursus – Warszawa Wschodnia. Dziś obszar ten znacznie się powiększył. Oferta będzie funkcjonować w 2014 r. na dotychczasowych zasadach. To oznacza, że bilety ZTM – od dobowego wzwyż – będą uprawniać do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich na obszarze ograniczonym stacjami: Sulejówek Miłosna, Śródborów, Zalesie Górne, Pruszków, Płochocin, Legionowo Przystanek, Legionowo Piaski, Warszawa Zacisze-Wilno (granice tzw. II strefy biletowej) oraz pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz.

Bydgoszcz

Wraz z początkiem 2014 r. weszły w życie zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej także w Bydgoszczy. Najważniejsza z nich to obniżka ceny biletu jednorazowego do 3 zł (ulgowy kosztuje 1,5 zł). Ponadto, od 1 stycznia taniej, a nawet w niektórych przypadkach całkowicie bezpłatnie, bydgoskimi autobusami i tramwajami podróżować mogą członkowie rodzin wielodzietnych. Prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską otrzymali członkowie rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci, posiadający Bydgoską Kartę Rodzinną. Pozostali beneficjenci programu „Bydgoska Rodzina 3+” (czyli rodziny posiadające troje dzieci) bezpłatnie podróżować mogą w weekendy i święta, a przy zakupie biletów miesięcznych i 30-dniowych mogą skorzystać z jeszcze większych ulg niż dotychczas.

Poznań

Natomiast w Poznaniu od 1 marca br. bilety okresowe 30-dniowe będą sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA. Do tego czasu pasażerowie korzystający z dotychczasowej KOMkarty powinni jak najszybciej wymienić ją na Poznańską Elektroniczną Kartę Aglomeracyjną. Nic się nie zmieni jedynie dla dzieci do 13. roku życia Do czasu ogłoszenia dystrybucji karty PEKA Junior będą one wciąż korzystały z biletów okresowych sprzedawanych na KOMkartę.

PEKA to m.in. możliwość płacenia za przejechane przystanki, łatwość oferowania atrakcyjnej propozycji taryfowej i interesujących programów lojalnościowych i duża elastyczność w długości obowiązywania biletów okresowych (każdy dobierze czas obowiązywania „sieciówki” do własnych potrzeb). 

Śląsk

Z kolei na Śląsku Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) w połowie stycznia br. podjął decyzję o niewprowadzaniu 1 kwietnia 2014 roku planowanej zmiany taryfy. Na decyzję tę wpłynęło przesunięcie w czasie terminu wprowadzenia do sprzedaży biletów elektronicznych.

Projekt nowej taryfy zakładał obniżkę ceny biletów na najkrótsze trasy i pozostawienie pozostałych cen biletów nabywanych za pomocą biletu elektronicznego na dotychczasowym poziomie, z jednoczesnym nieznacznym podwyższeniem cen biletów papierowych w celu zwiększenia atrakcyjności biletów elektronicznych.

Jednak stan zaawansowania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) pozwala oszacować termin uruchomienia na IV kwartał bieżącego roku. Dlatego decyzja w sprawie terminu wdrożenia projektu ŚKUP i przyjęcia nowej taryfy zostanie podjęta po uzyskaniu pozytywnych wyników testów poprawnego działania systemu, w III lub IV kwartale 2014 r.

Trójmiasto

W połowie tego roku w Trójmieście zapadnie decyzja o tym, jakie bilety będą kasowane w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Prawdopodobnie będą to bilety metropolitalne, z których można korzystać także w Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i u przewoźników miejskich.

Do uruchomienia pierwszej kolejki na linii PKM pozostają jeszcze niemal dwa lata, jednak samorząd województwa, który inwestuje w nową kolej, już teraz rozpoczyna prace nad kształtem systemu biletowego, jaki będzie obowiązywał po uruchomieniu linii między Wrzeszczem a Osową.

W ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG)  obowiązują trzy rodzaje okresowych biletów metropolitalnych. Pierwszy, „komunalny”, obowiązuje na wszystkich liniach autobusowych w ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo. Kolejny bilet to "kolejowo-komunalny dwóch organizatorów", który obwiązuje w SKM i Przewozach Regionalnych, a także ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo. Ostatni rodzaj biletu – „kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów” - obowiązuje u wszystkich wymienionych przewoźników.

MZKZG dąży też do uruchomienia tzw. systemu biletu elektronicznego. Podróżni dzięki specjalnej karcie odznaczaliby swoje wejście lub obecność w pojeździe danego przewoźnika. Uzyskane w ten sposób dane byłyby podstawą do dzielenia pieniędzy z biletów między wszystkich przewoźników.

Wprowadzenie systemu biletu elektronicznego wymaga jednak sporych nakładów finansowych ze strony przewoźników, m.in. na montaż nowych kasowników wyposażonych w terminale check-in.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.