autobus krakow107 nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska autobusów miejskich wyjedzie na krakowskie ulice do końca przyszłego roku. MPK SA w Krakowie otrzyma na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ponad 115,7 mln zł, co stanowi 85 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Wartość całego projektu to ponad 167,4 mln zł. 21 kwietnia podpisana została umowę na dofinansowanie zakupu.

- Województwo małopolskie stawia na rozwój transportu publicznego, dlatego tak mocno inwestujemy w kolej i popieramy inne inicjatywy, które rozwijają komunikację zbiorową. Nie mam wątpliwości, że to działania, które przekładają się w bezpośredni sposób na poprawę jakości powietrza, jak i rozwój gospodarczy naszego regionu. Małopolskie miasta, które mają sprawny system komunikacji publicznej są znacznie bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów – mówił marszałek Jacek Krupa.

Jak wyjaśniał wicemarszałek Stanisław Sorys, dotacja dla krakowskiego MPK to jedna z pierwszych z puli unijnych środków zaplanowanych na tzw. niskoemisyjny transport publicznych.

- W sumie na te działania przeznaczamy ponad 583 mln zł. Środki rozdzielimy między małopolskie gminy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które są dedykowane dla Krakowa i 14 ościennych gmin, a dla pozostałych samorządów – w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju - poinformował wicemarszałek Sorys.

- Dzięki unijnym środkom mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości otrzymają nowoczesne, przyjazne dla środowiska autobusy, w tym pojazdy elektryczne i hybrydowe. Bardzo się cieszę, że to właśnie MPK w Krakowie realizuje jeden z pierwszych projektów związanych z niskoemisyjnym transportem publicznym - podkreślił Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.

W ramach podpisanej umowy na dofinansowanie między Województwem Małopolskim a MPK S.A. zostanie zakupionych 107 nowoczesnych autobusów, w tym:
- 60 niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowym, z silnikiem spełniającym normę Euro 6 – o standardowej długości, czyli 12 m;
- 15 niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowych z silnikiem spełniającym normy emisji spalin Euro 6 – długość ok. 8,5 m;
- 12 niskopodłogowych przegubowych autobusów hybrydowych (z silnikiem spełniającym normy emisji spalin Euro 6) o dł. 18 m;
- 20 niskopodłogowych autobusów elektrycznych – w tym 17 o dł. 12 m oraz 3 autobusy elektryczne przegubowe o dł. 18 m

Oprócz pojazdów, unijne pieniądze umożliwią też zakup systemu ładowania autobusów elektrycznych (stanowiska ładowania akumulatorów trakcyjnych), a także 12 szt. stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.