edroga993Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc spotkał się w Holandii z przedstawicielami firmy 2gethere, która wprowadziła bezobsługową linię autobusową w biurowo-biznesowej części Rotterdamu - Rivium. Autobusy bez kierowców pokonują tam dystans 1,8 km.

Tego typu komunikacja w Rivium została wprowadzona 15 lat temu. Obecnie 2gethere planuje przedłużenie trasy o 600 metrów. Mieszczące 24 osoby elektryczne pojazdy w ciągu kilku najbliższych kilku miesięcy wjadą do typowo mieszkalnej strefy. Autobusy poruszają się tam specjalnym torem osiągając prędkość do 40 km. Pasażerowie przywołują je wciskając znajdujący się na przystanku przycisk.

Zdaniem Tadeusza Ferenca elektryczne autobusy byłyby świetnym uzupełnieniem rzeszowskiej komunikacji. Mogłyby obsługiwać centrum miasta, jeżdżąc trasą, którą obecnie kursują autobusy linii „koło”.

Przedstawiciele firmy 2gethere zostali zaproszeni do Rzeszowa, by na miejscu sprawdzić potencjalną trasę, którą obsługiwałyby autobusy bez kierowców. Dopiero wtedy, gdy zobaczą nowo proponowaną trasę, wyliczą, ile do jej obsługi potrzebnych byłoby pojazdów i przystanków oraz będą mogli oszacować wartość takiego przedsięwzięcia. Koszt wprowadzenia autonomicznej komunikacji to nie tylko dostarczenie pojazdów oraz systemu, który nimi zarządza lecz także konieczność przebudowy ulic - wytyczenia na nich pasa, którym bezobsługowe pojazdy miałyby się poruszać.

Źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.