edroga969Wspólny bilet, nowe dojścia na perony, strefy dla maluchów na dworcach, dodatkowe przejścia dla pieszych, nowe połączenia – tak spółki kolejowe walczą z wykluczeniem komunikacyjnym. Kwestia dostępności komunikacyjnej była jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Otwierając w środę panel „Dostępność komunikacyjna”, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel przypomniał, że jednym z głównych narzędzi, które pomagają w walce z wykluczeniem komunikacyjnym, jest Krajowy Program Kolejowy z budżetem w wysokości 70 miliardów złotych.

- W ramach modernizacji linii kolejowych przebudowujemy setki stacji, nowych peronów, przejść dla pasażerów. Wybudowaliśmy 130 peronów w nowych lokalizacjach. Ponadto w ramach zwiększania dostępności, przy modernizacji linii kolejowych dbamy o to, aby wszystkie dojścia do peronów były przystosowane także dla osób o ograniczonej sprawności, a więc muszą być wyposażone w windy, pochylnie, żeby każdy mógł z nich skorzystać - mówił Merchel.

Prezes PKP PLK dodał, że podczas modernizacji często dodawane są nowe elementy poprawiające dostępność komunikacyjną, mimo że pierwotnie nie przewidywały tego dokumenty projektowe. - Robimy korekty projektów, budujemy dodatkowe przejścia dla pieszych, dodatkowe wiadukty. To wszystko ma jeden podstawowy cel, aby linia kolejowa, która jest modernizowana, nie dzieliła miejscowości na pół, a wręcz ją łączyła - zaznaczył Merchel.

Adam Laskowski, prezes PKP Intercity, mówił z kolei o zwiększeniu dostępności usług. - W rozkładzie jazdy 2015/2016 nasze pociągi zatrzymywały się na 333 stacjach. W przyszłym rozkładzie 2019/2020 planujemy, że tych stacji będzie ponad 400 - powiedział.

Laskowski wspomniał też o projekcie wspólnego biletu, w którym oprócz PKP Intercity uczestniczą przewoźnicy samorządowi i przewozy regionalne. - W przyszłości chcielibyśmy włączyć do tego programu także przewoźników autobusowych, jak również warszawski ZTM, czy WKD - powiedział Laskowski.

Mirosław Gilarski, prezes PKP Telkol, wskazał z kolei m.in. na bikesharing, czyli możliwość wynajmowania rowerów i tworzenia parkingów przy stacjach i dworcach kolejowych. Jego zdaniem są to rozwiązania, które doskonale zwiększają dostępność kolei. - Badania wskazują, że pieszy do 2 km dojdzie do stacji kolejowej. Ale jeśli miałby do dyspozycji rower, to ta odległość zwiększa się do 4 km, a jeśli ma rower elektryczny, to ten dystans zwiększa się już do 8 km. Taki projekt jest analizowany w PKP - oświadczył Gilarski.

O poprawianiu dostępności w obszarze przewozów towarowych mówił natomiast członek Zarządu PKP Cargo Witold Bawor. - Dostępność w tym obszarze rozumiemy poprzez budowanie szerokiej oferty logistycznej dla końcowego odbiorcy - podkreślił Bawor. Zaznaczył przy tym, że do tego potrzeba spełnić kilka warunków.

- Musimy mieć doskonale zorganizowaną sieć terminali kontenerowych, nie tylko logistycznych, do tego spójny system zarządzania tymi terminalami i wreszcie musimy sprawnie realizować przewozy pomiędzy nimi - tłumaczył Bawor.

Jego zdaniem, aby tego dokonać konieczne jest wyposażenie w postaci odpowiednich platform do przewozu kontenerów oraz odpowiednie lokomotywy, w tym przede wszystkim lokomotywy wielosystemowe, które pozwolą na realizowanie przewozów międzynarodowych.

Forum Ekonomiczne w Krynicy to największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród gości trzydniowego spotkania, zwanego często „polskim Davos”, tradycyjnie są przedstawiciele rządów i parlamentów z krajów regionu, szefowie wiodących spółek, eksperci, naukowcy, ludzie kultury oraz mediów z kilkudziesięciu krajów. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.