edroga127Aż o cztery miesiące został przesunięty termin otwarcia ofert w przetargu na budowę metra na Targówek i Wolę. Do inwestora wpłynęło prawie 1500 pytań do treści SIWZ (Specyfikacji Istotnych Treści Zamówienia) od wykonawców. Do tej pory opublikowane zostały 122 odpowiedzi.

Wpłynęło również 7 wniosków od potencjalnych wykonawców o przesunięcie terminu składania ofert.  

Oferty w przetargu na budowę pierwszej części odcinka zachodniego oraz pierwszej części odcinka północno-wschodniego (tzw. „3+3”) zostaną otwarte dopiero 31 lipca br. Dotyczą one kolejnych stacji w kierunku Woli (C-6, C-7, C-8) oraz Targówka (C-16, C-17 i C-18).

O wyborze wykonawcy w 90% zadecyduje cena oraz, w mniejszym stopniu, wydłużenie czasu gwarancji. Sama budowa ma potrwać ponad trzy lata, do 2019 roku. Wtedy II linia metra będzie liczyła 13,5 km długości i 13 stacji.  

Z kolei o dwa miesiące, do 31 maja, został przesunięty termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na projekt koncepcyjny drugiej części odcinka zachodniego oraz drugiej części odcinka północno-wschodniego II linii metra (tzw. „3+2”).

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.