edroga993Prezydent Opola podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu”.

Projekt wart jest ponad 114,2 mln zł i finansowany będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Opole pozyska dofinansowanie wysokości prawie 69 mln zł. W ramach projektu zakupionych zostanie 61 nowych niskoemisyjnych autobusów miejskich o normie EURO 6. Dodatkowo MZK wzbogaci się o pojazd do obsługi technicznej – holownik. Zmodernizowana zostanie zajezdnia autobusów MZK przy ul. Luboszyckiej w Opolu wraz ze stacją paliw. Opole zyska sieć biletomatów stacjonarnych (10) i mobilnych (95). Pasażerowie korzystać będą także z tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, poprawi się też dostęp komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do rozwoju transportu zbiorowego w Opolu i znaczącej poprawy jego jakość. Zakup autobusów miejskich spełniających aktualne normy emisji spalin (EURO 6) umożliwi wycofanie z eksploatacji starych nieekologicznych pojazdów, ograniczy wpływ transportu na środowisko w mieście. Nowy tabor będzie sprawniejszy i mniej awaryjny, a dzięki przebudowie zajezdni lepiej serwisowany. Poprawa stanu technicznego autobusów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Nowe komfortowe autobusy wraz z nowoczesnym systemem sprzedaży biletów i tablicami informacji pasażerskiej ułatwią pasażerom korzystanie z komunikacji miejskiej, w tym osobom o ograniczanej możliwości poruszania (wszystkie pojazdy będą niskopodłogowe). Dzięki zakupowi automatów biletowych i wyeliminowaniu sprzedaży biletów u kierowców, zwiększy się bezpieczeństwo podróży (brak rozproszenia kierowcy podczas jazdy). Kompleksowa poprawa systemu publicznego transportu spowoduje zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawi płynność ruchu na obszarze realizacji projektu oraz zwiększy integrację komunikacji miejskiej z innymi systemami transportu publicznego.

- To niezwykle ważny projekt dla Opola, który dosłownie zrewolucjonizuje miejski transport publiczny, a na transport publiczny stawiamy w Opolu. Projekt pozwoli realizować tę politykę: rozwijać sieć połączeń i podnosić standardy. Pierwsze nowe, ekologiczne autobusy pojadą ulicami Opola już w pierwszej połowie przyszłego roku – mówił przed podpisaniem umowy w CUPT prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski

Źródło: UM Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.