edroga969Na południu województwa opolskiego poprawi się dostęp do komunikacji zbiorowej, będą dodatkowe centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe i nowoczesne parkingi.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na tzw. gospodarkę niskoemisyjną. Pod tym pojęciem kryją się zadania, których efektem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Przyczynić się do tego ma zmniejszenie liczby samochodów na drogach. Dlatego w programie postawiony jest akcent na komfortową komunikację zbiorową. Budowa centrów przesiadkowych na obrzeżach i w centrach miast ma skłonić do pozostawienia samochodu i skorzystania z wygodnego autobusu. Ten najczęściej będzie hybrydowy bądź elektryczny. W projektach przewidziano również budowę ścieżek rowerowych, remonty dróg.

Do subregionu południowego należą powiat nyski, prudnicki i głubczycki oraz gminy: Paczków, Głubczyce i Grodków. To właśnie przedstawiciele tych samorządów ubiegali się o pieniądze i ostatecznie podpisali umowy z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą.

Gmina Głubczyce otrzyma ponad 2,5 miliona złotych. Zgodnie z projektem zostanie całkowicie przebudowany obecny dworzec autobusowy, w miejscu którego powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Projekt zakłada przebudowę placu manewrowego, chodników, drogi, ciągu pieszo-jezdnego oraz zagospodarowanie terenu zielonego. Dworzec ma zostać wyposażony w system informacji podróżnych. Powstanie również poczekalnia oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Natomiast perony autobusowe zostaną zadaszone, co będzie chroniło podróżnych przed wiatrem i deszczem. Cały obiekt zostanie oświetlony, co zwiększy ich bezpieczeństwo. Dodatkowo zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla autobusów, samochodów osobowych na zasadzie Park&Ride oraz system parkingowy dla rowerów na zasadzie Bike&Ride. Oprócz budowy centrum przesiadkowego powiat głubczycki planuje zakup trzech nowych i ekologicznych busów, których eksploatacja przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do środowiska. Zakończenie inwestycji przewiduje się na rok 2018.

Podobne inwestycje czeka Grodków. Tam, za kwotę ponad 11 milionów złotych, będzie remontowany dworzec kolejowy wraz z całą infrastrukturą. Zakres prac będzie podobny do tego, jaki realizowany będzie w Głubczycach.

Najwięcej pieniędzy otrzymało starostwo powiatowe w Nysie. W przypadku tego samorządu za 20 milionów złotych będzie przebudowywana ulica Piastowska, zbudowany zostanie parking podziemny oraz ciągi pieszo-rowerowe. Osobną umowę samorządową podpisała Nysa, a kwota dofinansowania wyniesie 20 milionów złotych. Subregion południowy jest drugim, po północnym, gdzie podpisywane są umowy. Cały projekt, w którym urząd marszałkowski przyznaje dotacje unijne, zakłada przekazanie 154 milionów złotych dla 24 gmin w sześciu powiatach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.