bicycle redZaplanowany na 9 grudnia start systemu roweru metropolitalnego po raz drugi odsuwa się w czasie. “Wykonawca do dziś (3 grudnia) nie zgłosił gotowości systemu do rozruchu testowego, który powinien nastąpić co najmniej siedem dni przed jego (MEVO) uruchomieniem” - czytamy w oświadczeniu wydanym przez Stowarzyszenie OM GG-S, odpowiadające za wdrożenie projektu.

 

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odpowiada za realizację systemu MEVO w imieniu 14 gmin, w którym funkcjonować ma wspólny rower publiczny. Blisko miesiąc temu ogłosiło, że planowane na 18 listopada 2018 r. uruchomienie pilotażowej wersji systemu (30 proc.docelowej rowerowej floty) przesunie się o trzy tygodnie - na 9 grudnia.

Już wiadomo, że nic z tego nie będzie - OM G-G-S wydało oświadczenie w sprawie opóźnienia startu MEVO:
Zgodnie z zapisami umowy między Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, a NB Tricity sp. z.o.o, na dwa tygodnie przed uruchomieniem pierwszego etapu Systemu, wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości jego uruchomienia. Na co najmniej siedem dni przed jego uruchomieniem wykonany powinien zostać rozruch testowy Systemu. Do dziś wykonawca nie zgłosił gotowości, a co za tym idzie nie zostały przeprowadzone testy i odbiory systemu.
Data uruchomienia systemu uzależniona jest przede wszystkim od przekazania roweru, aplikacji na urządzenia mobilne do jego wypożyczania oraz centrum monitoringu, czyli oprogramowania do śledzenia w czasie rzeczywistym lokalizacji rowerów oraz stanu naładowania baterii. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie wszystkich elementów systemu przez ekspertów w zakresie spełniania wymogów zamówienia.

System Roweru Metropolitalnego MEVO działać będzie w 14 gminach OM G-G-S. Planowana flota liczy 4080 rowerów, które będzie można bezpłatnie oddać przy jednej z 660 stacji (w ciągu ostatnich tygodni zostały zamontowane na terenie wszystkich gmin). Rowery wyposażone będą w napęd elektryczny 1:1 (dołożą tyle samo mocy, ile włoży w nie rowerzysta), zasilane będą bateriami, o których wymianę dbać będzie operator systemu. Rowery będzie można wypożyczyć w łatwy sposób m.in. za pomocą aplikacji mobilnej, przy użyciu karty mieszkańca, legitymacji studenckiej lub karty bankomatowej.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.