contentmap_plugin

edroga64828 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie mostu i zakończenie pierwszego etapu inwestycji "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg".

Wykonawcę robót budowlanych wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego dwa lata temu. Umowa z firmą Skanska S.A. została podpisana 25 czerwca 2013 r. Wartość wszystkich robót budowlanych wyceniono na ponad 40 mln zł brutto.

Zakres zamówienia obejmował: budowę mostu nad rzeką Parsętą o długości 104,4 metra, nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, dwóch estakad o łącznej długości 203 m, przebudowę przejazdu kolejowego, skrzyżowania ulic Warzelniczej, solnej i Zygmuntowskiej, przebudowę ul. Solnej, budowę ekranu akustycznego, murów oporowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie iluminacji mostu i estakady.

Projekt realizowany był w ramach dotacji Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% dofinansowania z UE).

Źródło: UM Kołobrzeg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.