IMG 20171019 141641 HDRMiejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy dla zadania pn. „Zaprojektowanie księgi wizualizacji oznakowania tras rowerowych w Toruniu oraz wykonanie projektów graficznych tablic informacyjnych dla rowerzystów”. Czas składania ofert wyznaczono do dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

Księga wizualizacji oznakowania tras rowerowych i tablice informacyjne dla rowerzystów będą miały wspólną szatę graficzną i stworzą spójny system identyfikacji wizualnej systemu rowerowego Torunia. Wykonawca przygotuje opracowania graficzne, które będzie można wykorzystać w terenie (stworzenie map, drogowskazów i tablic), jak i w internecie.

Grupami docelowymi systemu oznaczeń tras rowerowych będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający i przejeżdżający przez Toruń.

W ramach zadania winny zostać stworzone osobne systemy oznaczeń dla tras komunikacyjnych i rekreacyjnych. Główne trasy komunikacyjne mają zostać oznaczone za pomocą różnych barw i nazw/numerów. Na tablicach winny znaleźć się informacje o orientacyjnych czasach przejazdu pomiędzy osiedlami co będzie podstawowym elementem systemu drogowskazowego dla tras komunikacyjnych. Kolor zielony będzie wyróżnikiem dla oznaczeń tras rekreacyjnych.

W ramach zadania planuje się także przygotowanie wzorów graficznych dla dużych tablic informacyjnych, które zawierać będą podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków rowerzysty zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. Przygotowane zostaną także wzory tablic z mapą przedstawiające aktualny układ tras rowerowych Torunia, a także wzory małych tablic zawierających informacje skierowane do rowerzystów, aby Ci szanowali prawa pieszych.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.