edroga234350 tys. zł w ramach korekty budżetu zostało przekazane na oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie śląskim.

- Przekazując środki na jednolite oznakowanie tras rowerowych, chcemy dać jasny sygnał, że rozwój turystyki rowerowej traktowany jest w województwie poważnie i warto w nią inwestować – mówi marszałek Wojciech Saługa.

W ramach realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej przeprowadzony został audyt całej trasy oraz powstał projekt organizacji ruchu, który dzięki zabezpieczonym środkom może zostać wdrożony jeszcze w tym roku. W planach jest oznakowanie całej trasy znakami typu R4.

- Od września 2015 roku realizowane są realizowane są dwa główne projekty rowerowe finansowane przez Samorząd Wojewódzki: projekt Wiślana Trasa Rowerowa oraz projekt „Velo Silesia”. Realizacja tych projektów ma na celu stworzenie głównych tras rowerowych województwa, będących jednocześnie częścią tras krajowych i międzynarodowych EuroVelo – mówi Aleksander Kopia, pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Polityki Rowerowej.

Wiślana Trasa Rowerowa jest najbardziej zaawansowanym projektem rowerowym obejmującym znaczną część województwa śląskiego i będącym jednocześnie częścią projektu ogólnopolskiego. Trasa jest przejezdna na całej długości od punktu startowego na zaporze nad Jeziorem Czerniańskim u zbiegu Czarnej i Białej Wisełki aż do granicy z Małopolską.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.