Mobilność

P9280411Katowice planują wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości w ścisłym centrum Katowic. Tzw. strefa tempo 30 to rozwiązanie stosowane przez największe europejskie metropolie, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu i poprawić komfort życia mieszkańców.

edroga043Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, aby ograniczyć wzrost liczby wypadków i ich ofiar. Celem jest zmniejszenie o połowę liczby zgonów na drogach. Według szacunków, osiągnięcie tego celu ocaliłoby życie 5 mln osób, zapobiegłoby 50 mln poważnych obrażeń i pozwoliłoby na zaoszczędzenie około 3 bilionów dolarów.

dom parkŚwiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na drogach ginie corocznie ponad 186 tys. dzieci. Codziennie setki z nich doznają obrażeń, często bardzo ciężkich. Te traumatyczne wydarzenia są źródłem ogromnego cierpienia, rozpaczy i przyczyną kłopotów ekonomicznych, z którymi borykają się rodziny i przyjaciele ofiar wypadków.

edroga102Jeździmy w coraz nowocześniejszych i bezpieczniejszych samochodach, a mimo to wypadki drogowe wciąż się zdarzają. Ostatni unijny raport na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie pozostawia wątpliwości: liczba wypadków się zmniejsza, ale za mało w stosunku do założonego celu. Tylko w 2014 roku na europejskich drogach zginęło ponad 25 tysięcy osób. Kilka razy więcej uległo ciężkim obrażeniom.

edroga266Rząd upoważnił ministra infrastruktury i rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską, zatwierdzania planów pracy oraz ich zmian dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk.

edroga154W 2014 roku w wypadkach drogowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej zginęło łącznie 25 700 osób. To zdecydowanie za dużo w stosunku do założonego celu strategicznego, jakim jest obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych od 2010 do 2020 r. Konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, m.in. w kwestii minimalnych wymogów dotyczących badań technicznych pojazdów oraz w sprawie harmonizacji norm technicznych.