Mobilność

Komisja Europejska wybrała projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach „Do The Right Mix”. Każdy otrzyma wsparcie w wysokości 7 tys. euro. Dofinansowanie wspiera ekologiczne sposoby poruszania się po mieście.

Komisja Europejska ponownie podjęła wysiłki na rzecz rozwoju narzędzi typu „wszystko w jednym” ułatwiających planowanie podróży, jej wykonywanie, a także dokonywanie na trasie rezerwacji na poszczególne przejazdy. Tego rodzaju rozwiązania dają możliwość zaplanowania podróży on-line dla różnych kombinacji środków transportu i opcji tras.

Jak szybko można pędzić na hiszpańskich autostradach? Czy rowerzysta w Szwecji potrzebuje kasku? Jakie wyposażenie bezpieczeństwa w samochodzie jest wymagane na Słowacji? Wybierając się na wakacje, nie musimy już poświęcać czasu na żmudne szukanie takich informacji. Podróżując po Europie można je wszystkie mieć pod ręką dzięki opracowanej przez Komisję Europejską nowej aplikacji na smartfony „Going Abroad”.

Ponad 2/3 obywateli Unii Europejskiej jest zadowolonych z miejskiego transportu publicznego, jednak nie na tyle, aby z niego regularnie korzystać. Komisja Europejska opublikowała  w ubiegłym tygodniu (11 czerwca br.) wyniki sondażu Eurobarometru na temat transportu miejskiego. Wynika z niego, że prawie 70 proc. Europejczyków jest zadowolonych z transportu publicznego, choć liczby różnią się w całej UE od 31 do 88 proc. Ponadto, tylko 32 proc. obywateli korzysta z transportu publicznego co najmniej raz w tygodniu. Prawie 25 proc. nigdy tego nie robi.

Centralny System Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD został sfinansowany z unijnych funduszy. Niedawno ukończono kolejny etap tego projektu. Zasadniczym celem całego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obniżenie liczby wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Na realizację projektu złożyły się trzy główne zadania: kupno infrastruktury fotoradarowej do nadzoru nad ruchem drogowym, utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, wprowadzenie oprogramowania do przetwarzania danych dotyczących zarejestrowanych wykroczeń.

Rozpoczęła się VII edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych (PKITS) w Warszawie, organizowanego przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Kongres odbywa się w dniach 28 do 29 maja br.