Mobilność

edroga102Komisarz ds. transportu Violeta Bulc wręczyła 4 lutego nagrody za innowacje i pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe w Europie. Jednym z laureatów jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która została wyróżniona za prowadzenie kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”.

image008Warszawa, Łódź, Szczecin i Poznań otrzymają prawie 300 milionów euro dofinansowania na projekty związane z modernizacją systemów transportu publicznego. Dzięki inwestycjom polepszy się jakość komunikacji, także pod względem ochrony środowiska.

edroga564Kodeks drogowy szczegółowo wylicza, że samochód, który uczestniczy w ruchu musi być tak utrzymany,  aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku na drodze oraz nie narażało nikogo na szkodę. Nie może też zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego hałasu, czy wydzielanie szkodliwych substancji.

edroga661Do końca 2014 roku system viaTOLL, pobierający opłaty za przejazd drogami zarządzanymi przez GDDKiA od połowy 2011 roku, przyniósł wpływy w wysokości prawie 4 mld zł. Tylko w ubiegłym roku całkowite wpływy wygenerowane przez system wyniosły ponad 1,42 mld zł – o 20 proc. więcej niż w 2013 roku.

edroga946Polacy chcą, aby na drogach było bezpieczniej. Z badania postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzonego na zlecenie Sekretariatu KRBRD, wynika, że aż 85 proc. badanych popiera zaostrzenie kar za łamanie przepisów drogowych, fotoradary stacjonarne i patrole policji.

edroga349Komisja Europejska przyznaje nagrody za szczególne osiągnięcia w ramach działalności Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego.