Mobilność

Obecnie miejska mobilność oparta jest na samochodach osobowych zasilanych paliwami kopalnianymi. Niesie to określone konsekwencje. Między innymi przestrzeń miast jest anektowana przez samochody, a sieć ulic przeciążona ruchem aut. W miastach narasta zanieczyszczenie powietrza; w tej chwili mobilność miejska odpowiada za 23% emisji CO2 w transporcie. To z kolei niesie nieodwracalne skutki w postaci globalnych zmian klimatycznych.

W latach 2001-2012 w wyniku kolizji drogowych w UE zginęło około 240 tysięcy pasażerów. W tym czasie nastąpił spadek liczby tych zgonów o około 55 proc. (z 27700 w 2001 roku do 12345 w 2012). W ciągu ostatniej dekady pasażerowie samochodów bardziej niż inni użytkownicy dróg skorzystali z wdrażanych środków bezpieczeństwa.

Sygnał przypominający o zapięciu pasów na wszystkich siedzeniach w samochodzie może uratować nawet do 900 osób rocznie. Działacze na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wzywają Unię Europejską do przyspieszenia  prac mających na celu zmniejszenie liczby zgonów wśród pasażerów samochodów (statystyki z 2012 roku wskazują, że zginęło w tym czasie w pojazdach ponad 12 tysięcy osób).

Samochód posiadany na własność jest w ruchu przeciętnie dwa razy dziennie przez 2-3 godziny. Samochód w carsharingu jest w ruchu cały czas. Na podstawie zgromadzonych danych i analiz funkcjonujących systemów oszacowano, że jeden samochód systemu carsharing może zastąpić 7-10 prywatnych. O tyle więc mniej aut będzie na ulicach miasta i o tyle mniejsze będzie zatłoczenie miejskiej przestrzeni. Mało tego, carsharing wykorzystujący samochody elektryczne przyczynia się do eliminacji emisji zanieczyszczeń.

W Polsce carsharing jeszcze nie jest popularny. To rozwiązanie polega na używaniu samochodu, które nie jest równoznaczne z jego posiadaniem. Polega zatem na jego współdzieleniu. Carsharing wpisuje się w trend, który się rozwija w wielu dziedzinach życia, a można jego istotę zawrzeć w stwierdzeniu: używać zamiast posiadać. Przykładem takiego rozwiązania jest między innymi coraz powszechniejszy system roweru publicznego.

Gdynia prowadzi regularne badania sposobów podróżowania w mieście i czynników skłaniających mieszkańców do dokonywania wyborów transportowych. Dzięki temu Zarząd Komunikacji Miejskiej zyskuje miarodajne dane służące ocenie podejmowanych działań. Ostatnie takie badanie zostało wykonane w ubiegłym roku.