Mobilność

19 marca br. w Centrum Kongresowym – Targi Kielce S.A. odbyła się pierwsza konferencja z cyklu pt. ”Kongres Smart City”. Organizatorami przedsięwzięcia są Klaster Green Cars , Klaster Smart IT oraz Targi Kielce S.A.

Przedstawiciele państw członkowskich zatwierdzili porozumienie zawarte między Parlamentem i Komisją Europejską w sprawie decyzji o wprowadzeniu obowiązkowego unijnego systemu do obsługi połączeń alarmowych, wysyłanych automatycznie przez samochody lub przez uczestników czy świadków wypadku (eCall).

Około 75 procent ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach. Szacuje się, że do roku 2020 odsetek ten wzrośnie do 80 procent. Celem współczesnych miast powinno więc stać się sprawne świadczenie usług publicznych w taki sposób, aby wyeliminować poczucie dyskomfortu wynikające z nadmiernej urbanizacji.

Koszty stania w korkach spadły o 52 mln zł. Duże inwestycje drogowe przynoszą szybkie efekty dla kierowców. Najszybciej „odkorkowuje” się Gdańsk i Warszawa.

Energia może pochodzić m.in. z paliw kopalnych (ropa, gaz), zasobów jądrowych czy ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr). Dotąd najbardziej eksploatowane są zasoby ropy – jej udział w rodzajach wykorzystywanej energii stanowi 42%. Taki stan rzeczy przyczynia się do drastycznie szybkiego wykorzystania naturalnych źródeł paliw, wzrostu ich cen oraz do poważnych problemów środowiskowych.

Zalety GPS szczególnie uwidaczniają się w pomiarach czasu trwania różnych procesów ruchu w transporcie zbiorowym. – Wykorzystanie GPS daje możliwość precyzyjnego określenia położenia każdego pojazdu w czasie i przestrzeni. W transporcie zbiorowym czas ma decydujące znaczenie. Trudno dzisiaj budować rozkłady jazdy czy proponować rozwiązania komunikacyjne bez wiedzy, jak system transportu działa. Musimy więc wiedzieć jak wyglądają procesy ruchu, którymi zarządzamy – podkreśla dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.