Mobilność

bus 17158 1280Dziś (19 stycznia) rozpoczęły się ferie zimowe w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim.

Startują zimowe ferie. Zgodnie z terminami przyjętymi dla poszczególnych województw będą trwały przez styczeń i luty. Dni wolne od nauki to nie tylko radość dzieci. To też czas wypoczynku dorosłych, ceniących rodzinne wyjazdy do zimowych kurortów. Jak bezpiecznie do nich dojechać i jak powrócić, by zimowe wakacje kojarzyły się wyłącznie z przyjemnościami?

W tym roku w Małym Płaszowie i Kurdwanowie mają powstać nowe parkingi Park&Ride. Łącznie w tych dwóch lokalizacjach powstanie około

Już pięć miesięcy w Małopolsce działa Nieetatowy Zespół do Zwalczania Agresywnych Zachowań na Drogach, który został powołany do szybkiego reagowania na przypadki drastycznego łamania przepisów ruchu drogowego i stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

29 grudnia ub.r. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.