Mobilność

IMG 0492Prawie półtora miliona złotych zostanie wydanych w tym roku na likwidację barier architektonicznych w stolicy. Pieniędzy wystarczy na zmiany w 331 miejscach utrudniających poruszanie się po mieście. W zeszłym roku za 1 mln zł usunięte zostały bariery w 209 miejscach w Warszawie

edroga234Prawie 120 inwestycji, kluczowych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zostanie zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wśród nich znajdą się projekty dotyczące obniżenia niskiej emisji, budowy sieci parkingów „parkuj i jedź”, a także kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych.

image010Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił dwóch kredytów o łącznej wartości ponad 320 mln zł na zakup nowoczesnych i energooszczędnych niskopodłogowych tramwajów dla Krakowa i miast Aglomeracji Górnośląskiej. EBI będzie wspierać również modernizację istniejącego taboru i infrastruktury na Śląsku.

P8230022Kraków był pierwszym polskim miastem, które opracowało i przyjęło politykę zrównoważonego transportu. To był rok 1993. Zwrócono wtedy uwagę na kwestię priorytetu transportu zbiorowego, a także przewóz towarów. Głównym celem było stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ekologicznego przemieszczania się. Aktualizacja tego dokumentu nastąpiła w 2007 roku i objęła lata 2007-2015.

33Pierwsza w Kielcach budowa typu „Park and Ride” nawiązująca do europejskiego modelu wyprowadzenia ruchu pojazdów z centrów miast jest już otwarta. Zakończyła się budowa pętli autobusowej wraz z parkingiem przesiadkowym na kieleckiej Bukówce. Prace prowadzone były od października 2014 r.

P8260887W czwartek (9 lipca) w Bydgoszczy zaczną się pierwsze prace przy budowie węzłów integrujących kolej oraz komunikację miejską. W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną stacje Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy oraz przystanek Bydgoszcz Błonie.