Mobilność

W europejskich miastach od dawna stosowane są rozwiązania promujące transport publiczny. Prowadzone są kampanie społeczne, stosowane buspasy, opłaty czy przepisy ograniczające możliwość wjazdu lub parkowania prywatnych pojazdów w centrach miast. Wszystko po to, aby mieszkańcy przesiedli się do autobusów, tramwajów czy metra. Jednym z takich rozwiązań jest też prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej przez operatorów transportu publicznego.

Do połowy marca br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące świadczenia i korzystania z informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Wynik konsultacji zostanie poddany analizie pod kątem kosztów i korzyści świadczenia w całej Unii z tego typu informacji o ruchu drogowym na podstawie dyrektywy 2010/40/UE (tzw. dyrektywy ITS).

Kary finansowe, publikacja danych pijanych kierowców, alkomaty w samochodach. Rząd przedstawił propozycje do zmian w karaniu pijanych kierowców.

Zgodnie z wynikami ostatniego badania Eurobarometru Europejczycy znacznie lepiej postrzegają sytuację gospodarczą w Europie. Ponad połowa Europejczyków (51 proc.) ocenia przyszłość UE optymistycznie (wzrost z 49 proc. w stosunku do Eurobarometru z wiosny 2013 r.). W sumie 43 proc. obywateli (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu) jest zdania, że UE podejmuje właściwe działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.

Polskie przepisy ruchu drogowego zabraniają prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu bądź substancji podobnie działających. Stan po użyciu alkoholu określany jest na poziomie jego stężenia we krwi pomiędzy 0,2 i 0,5‰, natomiast nietrzeźwości powyżej 0,5‰. Te wartości mają istotne znaczenie w rozpatrywaniu wykroczeń drogowych i mogą stanowić okoliczność braną pod uwagę w wymierzeniu adekwatnej do zdarzenia kary.

Ponad 20 proc. wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej to piesi. Ich bezpieczeństwo na drogach od 2001 roku stale się poprawia – według raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) śmiertelność wśród pieszych spadła o 34 proc. między 2001 i 2009 rokiem. Jednak spadek ten był mniejszy niż w przypadku pasażerów pojazdów. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza jeśli ze względu na zdrowie publiczne i ochronę środowiska zachęca się do częstszego podróżowania pieszo lub rowerem.