Mobilność

edroga240Komisja Europejska zaproponowała, aby przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Inwestycja ta pozwoli uruchomić dodatkowe środki publiczne i prywatne na łączną kwotę 28,8 mld euro.

edroga23529 czerwca na Politechnice Krakowskiej odbędzie się seminarium na temat wyzwań w planowaniu mobilności w miastach Polski i Europy w ramach projektu CH4LLENGE. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Krakowa.

P4130029Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w okresie od ostatniego piątku czerwca (26.06) do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach (30.08):

edroga001Opole chce poprawić funkcjonowanie systemu transportu publicznego. Planuje więc pozyskać dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 112,7 mln zł. Całkowity koszt projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” wynosi ponad 150 mln zł.

BR1A1103W warszawskim hotelu Gromada, 20 czerwca 2015 r., odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Podczas uroczystości poznaliśmy laureatów prestiżowych projektów „RZETELNI” oraz „Lider Polskiej Gospodarki”, przedsięwzięć realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, którego organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

edroga28411 europejskich koordynatorów sieci TEN-T przedstawiło swoje plany pracy, które będą podstawą do działań na sieciach transportowych. Dwa z tych korytarzy przebiegają przez Polskę: Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk. Do roku 2030 mają one być w pełni funkcjonalne we wszystkich rodzajach transportu.