Mobilność

Bezpieczny, efektywny i przyjazny dla środowiska transport jest priorytetem Unii Europejskiej. UE wspiera i finansuje badania w tym zakresie w ramach licznych projektów badawczych, dotyczących m.in. wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług, korzystania z elektrycznych pojazdów lub innych sposobów na ograniczanie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Na początku października weszła w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma wzbogacić ofertę studiów, znosi odpłatność za drugi kierunek, wprowadza trzymiesięczne praktyki zawodowe i zacieśnia współpracę uczelni z przedsiębiorstwami. Tego samego dnia w swoim exposé Premier Ewa Kopacz obiecywała studentom program staży w administracji publicznej, a także sfinansowanie nauki na zagranicznych uczelniach dla najzdolniejszych żaków. 

Dobiega końca kadencja dotychczasowych szefów i komisarzy Komisji Europejskiej. To czas podsumowań ich pracy. Siim Kallas - wiceprzewodniczący KE, komisarz odpowiedzialny za transport i mobilność, takiego podsumowania dokonał podczas Konferencji Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego - IRU (Bruksela, 9 października br.).

Rotterdam to miasto z największym w Europie i piątym na świecie portem morskim. Duża liczba transportowanych towarów stanowi poważne wyzwanie dla ruchu – ponad 450 mln ton towarów rocznie rozwożona jest do reszty krajów UE. Podejście do zrównoważonego rozwoju i klimatu w Rotterdamie obejmuje ambitną strategię tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa Rotterdamska Inicjatywa Klimatyczna (RCI). Miasto skupiło się głównie na propagowaniu wykorzystania pojazdów elektrycznych w ramach programu „Elektryczny Rotterdam”, co uznano za kluczowy element poprawy zrównoważonej mobilności i transportu w mieście.

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący wdrożenia zobowiązań znowelizowanej dyrektywy w sprawie jakości paliw. Artykuł 7a tej dyrektywy zobowiązuje do redukcji natężenia emisji gazów cieplarnianych z paliw i innych nośników energii dostarczanych do stosowania w pojazdach drogowych. Ma to nastąpić do 2020 roku.

Chyba każdy zna uczucie zniecierpliwienia, kiedy zbyt długo trzeba oczekiwać na taksówkę, zwłaszcza w środku nocy lub w sytuacji, gdy absolutnie nie możemy się spóźnić! Nowa aplikacja, której powstanie finansuje Unia Europejska, może sprawić, że takie chwile będą należeć do przeszłości.