Mobilność

edroga95711 lutego został ogłoszony dniem numeru alarmowego 112. Jest świętowany w Europie od 2009 roku. Obchodom towarzyszą imprezy promujące numer alarmowy w państwach unijnych.

image011Średnio o dwa kilometry na godzinę przyśpieszyły tramwaje we Wrocławiu. Jest to efekt działań jakie zostały przeprowadzone w mieście. Jak twierdzą urzędnicy, będzie jeszcze lepiej.

ministerstwo9 lutego funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obejmie Sławomir Żałobka.

edroga102Komisarz ds. transportu Violeta Bulc wręczyła 4 lutego nagrody za innowacje i pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe w Europie. Jednym z laureatów jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która została wyróżniona za prowadzenie kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Zatrzymaj się i żyj!”.

image008Warszawa, Łódź, Szczecin i Poznań otrzymają prawie 300 milionów euro dofinansowania na projekty związane z modernizacją systemów transportu publicznego. Dzięki inwestycjom polepszy się jakość komunikacji, także pod względem ochrony środowiska.

edroga564Kodeks drogowy szczegółowo wylicza, że samochód, który uczestniczy w ruchu musi być tak utrzymany,  aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku na drodze oraz nie narażało nikogo na szkodę. Nie może też zakłócać spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego hałasu, czy wydzielanie szkodliwych substancji.