Mobilność

Wyobraźmy sobie system oferujący informacje na temat wszystkich lokalnych środków transportu, ostrzegający pasażerów przed utrudnieniami w komunikacji i dostosowujący się do ich potrzeb. To idealne i zarazem proste rozwiązanie powstaje w ramach projektu finansowanego ze środków UE.

Pod względem liczby wypadków drogowych Szwecja jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. W 2013 roku odnotowano tam jedynie 27 śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców. Według Szwedzkiej Administracji Transportu, rok wcześniej aż 24 proc. śmiertelnych wypadków drogowych było spowodowanych po spożyciu alkoholu. Władze przyjęły zatem ambitny cel: do 2020 roku 99,9 proc. kierowców na szwedzkich drogach ma być trzeźwych.

Mieszkańcy Madrytu już czują, że oddychają czystszym powietrzem. Jakość powietrza poprawiała się dzięki podjęciu działań polegających na ograniczeniu ruchu samochodowego, a  szczególne efekty przyniosło udostępnienie większej przestrzeni miasta wyłącznie pieszym.

Wraz z rozkwitem globalnej gospodarki i otwarciem granic UE nastąpiła zwiększona wymiana handlowa i wzrosła dystrybucja towarów. Poskutkowało to znacznym wzmożeniem ruchu i wzrostem zanieczyszczeń powietrza w miastach. W ramach, finansowanego z unijnych środków (7 Program Ramowy), projektu „Smart urban freight solutions” (SMARTFUSION) prowadzone są prace nad redukcją zwiększonego poziomu zanieczyszczenia i ruchu.

Bezpieczny, efektywny i przyjazny dla środowiska transport jest priorytetem Unii Europejskiej. UE wspiera i finansuje badania w tym zakresie w ramach licznych projektów badawczych, dotyczących m.in. wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług, korzystania z elektrycznych pojazdów lub innych sposobów na ograniczanie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Na początku października weszła w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma wzbogacić ofertę studiów, znosi odpłatność za drugi kierunek, wprowadza trzymiesięczne praktyki zawodowe i zacieśnia współpracę uczelni z przedsiębiorstwami. Tego samego dnia w swoim exposé Premier Ewa Kopacz obiecywała studentom program staży w administracji publicznej, a także sfinansowanie nauki na zagranicznych uczelniach dla najzdolniejszych żaków.