Mobilność

DSC04232Rewolucja mobilności staje się faktem. Zjawisko to ma miejsce już teraz, kiedy na co dzień obserwujemy coraz więcej pojazdów elektrycznych na drogach. Dzisiaj w Polsce nadal nie mamy jednak wystarczającej infrastruktury, co stanowi poważny hamulec na drodze rozwoju elektromobilności.

lopataTrzy podmioty chcą wybudować w Gliwicach nowoczesne centrum przesiadkowe. Teraz czas na analizę złożonych w przetargu ofert i wybór tej najkorzystniejszej. Według planu budowa CP ma się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.

edroga959Odwieczny spór pomiędzy kobietami a mężczyznami o umiejętności w prowadzeniu pojazdów i zachowanie na drodze ma w dużej mierze podłoże fizjologiczne i psychologiczne. Badania dowodzą, że o stylu jazdy decydują również hormony.

edroga236Wsiąść do pociągu, pokonać kilkadziesiąt kilometrów i wysiąść na stacji, obok której przebiega szlak rowerowy. To wymarzone rozwiązanie dla miłośników tego rodzaju turystyki. Dostępność połączeń kolejowych jest czynnikiem, który mocno wpływa na atrakcyjność i popularność tras. Tworzona na Pomorzu Zachodnim sieć szlaków obejmie również gminy wiejską i miejską Świdwin. Porozumienie w tej sprawie podpiszą w piątek 6 marca wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz oraz wójt Świdwina.

UŁATWIENIA DLA KM 2020Wiosną w Łodzi pojawią się nowe buspasy i trampasy, aby pasażerowie bez opóźnień podróżowali po Łodzi autobusami i tramwajami. Łącznie pojawi się prawie 5 km nowych rozwiązań dla transportu zbiorowego.

al.29 listMinisterstwo Infrastruktury wydało zgodę na odstępstwa od przepisów obowiązujących od 13 września 2019 r., zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. To otwiera drogę do wydania decyzji zezwalającej na realizację linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.