Mobilność

- Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) są sposobem na efektywniejsze rozwiązywanie problemów transportowych w miastach – podkreśla Tomasz Zwoliński z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Reprezentowany przez niego Wydział jest odpowiedzialny za miejską politykę transportową i dokumenty studialne dotyczące systemu transportu oraz prognoz ruchu. Również w ramach swoich kompetencji Wydział realizuje działania związane z unijnym projektem CH4LLENGE, który został poświecony dopracowaniu i upowszechnieniu metodologii SUMP.

Komisja Europejska opublikowała po raz pierwszy tabelę wyników w dziedzinie transportu w Unii. Porównano w niej wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach dotyczących transportu, wyróżniając w obrębie większości tych kategorii pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki i pięć z wynikami najgorszymi. Holandia i Niemcy mogą poszczycić się najlepszymi wynikami w 11 kategoriach i zajmują czołowe pozycje w tabeli, zaraz po nich plasują się Szwecja, Wielka Brytania i Dania.

Siim Kallas - wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, wezwał do uproszczenia i jaśniejszego sformułowania przepisów UE dotyczących transportu drogowego towarów. Odniósł się w ten sposób do opublikowanego sprawozdania z integracji wewnętrznego rynku transportu drogowego. Jego autorzy stwierdzają, że choć osiągnięto pewne postępy, usunięcie nadal istniejących ograniczeń pomogłoby europejskiej gospodarce i przyczyniłoby się do poprawy stanu środowiska.

Pod koniec marca negocjatorzy Parlamentu i Komisji Europejskiej osiągnęli nieformalne porozumienie dotyczące paliw alternatywnych. W celu zwiększenia poziomu ich wykorzystania w transporcie, państwa członkowskie będą musiały zapewnić odpowiednią infrastrukturę i podaż paliw, aby pojazdy zasilane gazem ziemnym lub energią elektryczną mogły swobodnie poruszać się po drogach Unii Europejskiej.

CH4LLENGE - Wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach – to projekt finansowany z programu Intelligent Energy Europe. Celem jego jest wspieranie europejskich miast o zróżnicowanym poziomie zaawansowania w tworzeniu i wdrażaniu planów zrównoważonej mobilności (SUMP – Sustainable Urban Mobility Planning). Przy tym główną uwagę projekt koncentruje na wspieraniu miast w nowych krajach członkowskich UE. Ponadto zadaniem projektu jest pobudzanie tworzenia innowacyjnych rozwiązań i umożliwienie ich wdrożeń. W ten sposób CH4LLENGE ma sprostać wyzwaniom postawionym mu do spełnienia.

Unia Europejska w polityce rozwojowej stawia na miasta, a w tym szczególną wagę przypisuje miejskiej mobilności. Oznacza to nową organizację systemu transportu i wymiany pasażerskiej oraz taką organizację przestrzeni miejskiej, która posłuży alternatywnym dla samochodów formom przemieszczania się. Z założenia działania podejmowane na rzecz zrównoważonej mobilności wiążą się wyprowadzaniem ruchu samochodowego z miast (budowy obwodnic czy tras wylotowych) oraz podnoszeniem konkurencyjności transportu szynowego.