Mobilność

W Polsce carsharing jeszcze nie jest popularny. To rozwiązanie polega na używaniu samochodu, które nie jest równoznaczne z jego posiadaniem. Polega zatem na jego współdzieleniu. Carsharing wpisuje się w trend, który się rozwija w wielu dziedzinach życia, a można jego istotę zawrzeć w stwierdzeniu: używać zamiast posiadać. Przykładem takiego rozwiązania jest między innymi coraz powszechniejszy system roweru publicznego.

Gdynia prowadzi regularne badania sposobów podróżowania w mieście i czynników skłaniających mieszkańców do dokonywania wyborów transportowych. Dzięki temu Zarząd Komunikacji Miejskiej zyskuje miarodajne dane służące ocenie podejmowanych działań. Ostatnie takie badanie zostało wykonane w ubiegłym roku.

Projekt CH4LLENGE trwa od roku. – W tym momencie jesteśmy na etapie analizowania tego, czym dysponujemy – zastrzega Tomasz Zwoliński z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Równocześnie podkreśla, że w idei SUMP zakłada się, iż tworzenie planu według nowego podejścia nie ma być rewolucją. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) musi w największym stopniu wykorzystać to, co do tej pory wypracowane zostało w danym mieście. – Kraków posiada tradycje w zrównoważonym planowaniu transportu – podkreśla Tomasz Zwoliński, przypominając, że  pierwsza taka polityka dla Krakowa została uchwalona w 1993 roku.

- Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) są sposobem na efektywniejsze rozwiązywanie problemów transportowych w miastach – podkreśla Tomasz Zwoliński z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. Reprezentowany przez niego Wydział jest odpowiedzialny za miejską politykę transportową i dokumenty studialne dotyczące systemu transportu oraz prognoz ruchu. Również w ramach swoich kompetencji Wydział realizuje działania związane z unijnym projektem CH4LLENGE, który został poświecony dopracowaniu i upowszechnieniu metodologii SUMP.

Komisja Europejska opublikowała po raz pierwszy tabelę wyników w dziedzinie transportu w Unii. Porównano w niej wyniki państw członkowskich w 22 kategoriach dotyczących transportu, wyróżniając w obrębie większości tych kategorii pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki i pięć z wynikami najgorszymi. Holandia i Niemcy mogą poszczycić się najlepszymi wynikami w 11 kategoriach i zajmują czołowe pozycje w tabeli, zaraz po nich plasują się Szwecja, Wielka Brytania i Dania.

Siim Kallas - wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, wezwał do uproszczenia i jaśniejszego sformułowania przepisów UE dotyczących transportu drogowego towarów. Odniósł się w ten sposób do opublikowanego sprawozdania z integracji wewnętrznego rynku transportu drogowego. Jego autorzy stwierdzają, że choć osiągnięto pewne postępy, usunięcie nadal istniejących ograniczeń pomogłoby europejskiej gospodarce i przyczyniłoby się do poprawy stanu środowiska.