Mobilność

11 lutego, ze względu na zapis tej daty (11.2.), obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.

Polityka energetyczna, obronność i przemysł kosmiczny – te tematy zdominowały obrady drugiego dnia (7 lutego) konferencji Trójkąta Weimarskiego* w Krakowie. Ale w trakcie międzynarodowego spotkania poświęconego przyszłości i wyzwaniom Europy nie zabrakło również rozmów o problemach transportu oraz o wykorzystaniu unijnych funduszy minionej i nowej perspektywy budżetowej.

W europejskich miastach od dawna stosowane są rozwiązania promujące transport publiczny. Prowadzone są kampanie społeczne, stosowane buspasy, opłaty czy przepisy ograniczające możliwość wjazdu lub parkowania prywatnych pojazdów w centrach miast. Wszystko po to, aby mieszkańcy przesiedli się do autobusów, tramwajów czy metra. Jednym z takich rozwiązań jest też prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej przez operatorów transportu publicznego.

Do połowy marca br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące świadczenia i korzystania z informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Wynik konsultacji zostanie poddany analizie pod kątem kosztów i korzyści świadczenia w całej Unii z tego typu informacji o ruchu drogowym na podstawie dyrektywy 2010/40/UE (tzw. dyrektywy ITS).

Kary finansowe, publikacja danych pijanych kierowców, alkomaty w samochodach. Rząd przedstawił propozycje do zmian w karaniu pijanych kierowców.

Zgodnie z wynikami ostatniego badania Eurobarometru Europejczycy znacznie lepiej postrzegają sytuację gospodarczą w Europie. Ponad połowa Europejczyków (51 proc.) ocenia przyszłość UE optymistycznie (wzrost z 49 proc. w stosunku do Eurobarometru z wiosny 2013 r.). W sumie 43 proc. obywateli (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu) jest zdania, że UE podejmuje właściwe działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.