Mobilność

EUROWrocławPodczas mistrzostw obowiązująca na stałe organizacja ruchu ulegnie zmianie – dojazd samochodem do centrum Wrocławia i w okolice stadionu zostanie ograniczony. Al. Śląska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu ogólnego. Uruchomione zostaną specjalne połączenia komunikacji miejskiej. W mieście pojawi się specjalne oznakowanie, m.in. dróg dojazdowych do stadionu oraz specjalnie wytyczonych stref parkowania. Na czas trwania turnieju pomiędzy kluczowymi miejscami (stadion, parkingi, Strefa Kibica itp.) pojawi się dodatkowe oznakowanie. Dla kierujących samochodami i autobusami będą to znaki białe, z czarnymi symbolami lub tekstem. Oznakowanie dla pieszych zostanie przygotowane w kolorze fioletowym (zgodnie z systemem kolorów UEFA EURO 2012) z białą strzałką.

Bezpieczna sytuacja sanitarno-epidemiologicznaSytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Polsce jest stabilna i z całą pewnością pozwala na bezpieczny pobyt kibiców i gości turnieju EURO 2012 w naszym kraju – informuje Ministerstwo Zdrowia.

W związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce nie obserwuje się epidemicznego występowania żadnych chorób zakaźnych. Dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi wyszczepialności (95 i więcej proc. w każdej grupie wiekowej) Polska ma znacznie lepsze wskaźniki niż wiele krajów Europy Zachodniej uczestniczących w turnieju (m.in. niż Irlandia).

 Poznań: cyfrowa mapa pomoże mieszkańcom i kibicomSpecjalną wersję cyfrowego planu miasta uruchomił Poznań, aby ułatwić mieszkańcom, kibicom i gościom pobyt w mieście podczas turnieju EUFA EURO 2012. Na mapie zaznaczone są kluczowe informacje i obszary szczególnie ważne w kontekście organizacji turnieju w Poznaniu i funkcjonowania Strefy Kibica.

Użytkownicy planu mogą samodzielnie wyszukiwać informacje dotyczące m.in.: zasięgu Strefy Kibica i obszarów wyłączonych z ruchu, przebiegu dodatkowych linii komunikacji miejskiej organizowanych w dni meczowe, lokalizacji parkingów dla kibiców i rekomendowanych tras dojazdów do nich, lokalizacji tzw. fan campów, punktów informacyjnych, punktów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej itp.

Ulice powinny nie tylko umożliwiać płynny ruch samochodowy, ale także być przestrzeniami publicznymi, społecznymi, wyposażonymi w małą architekturę, z atrakcyjnymi wizualnie pierzejami, ścieżkami dla rowerów itp. - Siatka ulic w gęstej strukturze wielofunkcyjnej zabudowy miejskiej może być elementem wspierającym styl życia oparty w większym stopniu na usługach lokalnych, co zmniejsza potrzeby transportowe, a także pośrednio zmniejsza korki i zwiększa płynność ruchu – stwierdza dr inż. arch. Michał Stangel z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Równocześnie zastrzega, że kształtowanie infrastruktury drogowej na terenach zurbanizowanych jest zasadniczym elementem rozwoju struktury przestrzennej miast. To znaczy, że istnieje wspólny mianownik pomiędzy koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszarów zamieszkania z uzyskiwanym poziomem lokalizacyjnej atrakcyjności tych obszarów. - Takie sprzężenie zwrotne stanowi mechanizm rozwoju i przekształcania się struktur miejskich – podkreśla Michał Stangel.

Alternatywy dla samochoduOkazuje się, że kampania „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” oraz powiązany z nią „Europejski Dzień bez Samochodu” nie są pustymi, nic nie mówiącymi hasłami. Wręcz społeczna ocena tych inicjatyw jest pozytywna. Szerzone w ten sposób idee są cenione, natomiast zdecydowanie gorzej wypada skuteczność ich sankcjonowania poprzez zmiany w postawach i nawykach, na przykład w skłonnościach do rezygnacji z jazdy do i z  pracy prywatnym samochodem na rzecz transportu publicznego.

O miastach i o ruchu ulicamiNakłady budżetowe samorządów - łącznie z funduszami europejskimi - na transport są dość wysokie, jednak ciągle pozostają ograniczone w stosunku do ilości zadań oczekujących realizacji. W aktualnej sytuacji finansowej państwa, w tym samorządów, raczej nie należy się spodziewać w krótkiej perspektywie czasu radykalnego wzrostu finansowania projektów transportowych w miastach. Jednak nie powinna ta sytuacja powodować obniżania już osiągniętych standardów jakościowych usług transportowych. Taki wniosek zawiera dokument „Transport w miastach – problemy modernizacji, osiągnięcia miast i oceny odbiorców usług transportowych”, jaki opublikował Związek Miast Polskich jako podsumowanie monitoringu prowadzonego w ramach Systemu Analiz Samorządowych (publikacja 1-3 sierpnia, pt. „Drogi i transport w miastach - Problemy modernizacji. Miejskie brd, Publiczny transport zbiorowy”).