Mobilność

edroga234Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego nabiera tempa. 19 marca 2018 roku ogłoszony został przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce. Będzie on funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, Pruszczu Gdańskim i Rumi.

park 6092 960 720Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty obejmujące m.in. rewitalizację centrum osady fabrycznej, modernizację budynku użyteczności publicznej oraz budowę parkingów „Parkuj i Jedź” otrzymają łącznie ponad 18 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.

kat row 5 1W Katowicach od kilku lat zauważalne jest położenie silnego akcentu na podejmowanie działań na rzecz budowy systemu transportu zrównoważonego, tj. przyjaznego dla pieszych, kierowców, rowerzystów i użytkowników komunikacji publicznej. Świadczą o tym m.in. trwająca budowa 4 centrów przesiadkowych o wartości ok. 200 milionów, regularna wymiana taboru autobusowego, planowana realizacja nowej linii tramwajowej południe miasta, czy też rozbudowa sieci wypożyczalni rowerów oraz powiększanie infrastruktury rowerowej.

SnowRoad1 1Lubelska firma In-Lab podpisała list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej z norweską firmą CityQ AS, która opracowuje niezwykły innowacyjny pojazd elektryczny, mający wypełnić lukę pomiędzy samochodami a rowerami elektrycznymi.

DSC01198Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu realizuje współfinansowany przez Unię Europejską program modernizacji torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt otrzymał dofinansowanie o wartości 76,5 mln zł. Dzięki temu na krakowskie torowiska przeznaczonych zostanie w sumie 140 mln zł.

Olimpijska5Termin składania ofert na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingów typu Park&Ride w Toruniu został przesunięty z 16 marca na 6 kwietnia. Wniosek o wydłużenie terminu złożyła jedna z firm zainteresowanych udziałem w przetargu.