Mobilność

Wagi dla inspektorów transportu drogowegoKontrole przeładowanych samochodów ciężarowych będą skuteczniejsze. Inspekcja Transportu Drogowego na własność otrzyma wagi, które obecnie należą do wojewodów.

Pieniądze na utrzymanie i naprawę stacjonarnych wag do kontroli pojazdów będą pochodziły z budżetu państwa z części podlegającej ministrowi do spraw transportu. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wejdzie w życie 22 września.

Stacjonarne wagi wykorzystywane są przy kontroli przewozów po drogach krajowych. Za ich pomocą wykrywane są na przykład przeładowane ciężarówki, których nacisk osi na jezdnię niszczy jej nawierzchnię.

Pieniądze, prawo i roweryBranża drogowa ma wiele powodów do satysfakcji, jak też i uzasadnionych obaw o możliwości sprawnego przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Na pewno przyczynkiem do zadowolenia może być stan wykorzystania środków unijnych na drogi. Zarówno zarządcy samorządowi, jak też administracja sieci krajowej, dokładają wysiłków, by nie stracić żadnego euro. I mimo perturbacji powodziowych na razie nie widać większego zagrożenia i opóźnień w absorpcji europejskich funduszy.

Od jutra mandaty za złe parkowanie na osiedlowych uliczkachOd jutra policja i straż miejska mogą karać za wykroczenia popełniane w strefach ruchu, które obejmą większość dróg wewnętrznych. Kończy się zatem bezprawie pod blokami czy hipermarketami, gdzie kierowcy notorycznie parkują gdzie popadnie czy zajmują miejsca niepełnosprawnym. W miejscu, gdzie będzie droga wewnętrzna oznaczona jako strefa ruchu będą obowiązywały te same przepisy co na drogach publicznych.

Przewiduje to nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która jutro (4 września) wchodzi w życie. W konsekwencji na drodze wewnętrznej kierowcę może spotkać kara nie tylko za złe parkowanie, ale i przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu czy brak dokumentów.

- Od paru lat wnioskowaliśmy o wprowadzenie takich przepisów, bo nie mogliśmy interweniować na drogach wewnętrznych - mówi Robert Kania, starszy aspirant z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Tłumaczy, że dotychczasowy brak takich przepisów był poważnym problemem. Policja mogła interweniować na drogach wewnętrznych dopiero jak doszło np. do kolizji.

Bezpieczna droga, szczęśliwa podróż, sprawny transportWyznaczone  przez Komisję Europejską w 2001 r.  zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych do roku 2010 nie powiodło się. Ale na pewno nie można tego traktować jako porażki państw Unii Europejskiej. Realizowany w ostatniej dekadzie program brd  przyniósł bowiem takie doświadczenia i wnioski, które posłużyły do stworzenia kolejnego planu. Tym razem program KE sięga 2020 roku i opierając się na bardziej realnych przesłankach równocześnie stawia kolejne ambitne wyzwania w osiągnięciu bezpieczeństwa na drogach. Cele nowego programu, sformułowane w siedmiu punktach, przedstawia publikacja z 2 sierpnia  („Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020: środki szczegółowe”).

Inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskoweOd dziś będzie można przenieść decyzję środowiskową z jednego inwestora na innego. Ułatwi to prowadzenie prac, bowiem często kto inny zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, a kto inny faktycznie realizuje inwestycję – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

W toku procesu budowlanego często zachodzi potrzeba dokonania zmian w projekcie budowlanym. Jeżeli takie zmiany są istotne, gdyż dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak jego wysokość, kubatura lub powierzchnia, wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Nowelizacja ustawy OOŚ wyłącza w takim przypadku konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej pod warunkiem, iż zmiany w projekcie nie wpływają na warunki określone w wydanej dla danej inwestycji decyzji środowiskowej.

Od dziś pijani kierowcy dożywotnio utracą prawo jazdyDziś (1 lipca) wchodzą w życie zaostrzone przepisy kodeksu karnego. Za spowodowanie wypadku, w którym będą ranni lub ofiary śmiertelne, pijany kierowca dożywotnio straci prawo jazdy, poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

To samo będzie groziło, jeśli kierowca będzie pod wpływem narkotyków lub ucieknie z miejsca wypadku. Ostrzejsze kary czekają także recydywistów.

Tylko w wyjątkowych okolicznościach i po dokładnym uzasadnieniu swojej decyzji sędziowie nie będą orzekać dożywotniego odebrania praw jazdy.