Mobilność

Inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskoweOd dziś będzie można przenieść decyzję środowiskową z jednego inwestora na innego. Ułatwi to prowadzenie prac, bowiem często kto inny zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, a kto inny faktycznie realizuje inwestycję – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

W toku procesu budowlanego często zachodzi potrzeba dokonania zmian w projekcie budowlanym. Jeżeli takie zmiany są istotne, gdyż dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak jego wysokość, kubatura lub powierzchnia, wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Nowelizacja ustawy OOŚ wyłącza w takim przypadku konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej pod warunkiem, iż zmiany w projekcie nie wpływają na warunki określone w wydanej dla danej inwestycji decyzji środowiskowej.

Od dziś pijani kierowcy dożywotnio utracą prawo jazdyDziś (1 lipca) wchodzą w życie zaostrzone przepisy kodeksu karnego. Za spowodowanie wypadku, w którym będą ranni lub ofiary śmiertelne, pijany kierowca dożywotnio straci prawo jazdy, poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

To samo będzie groziło, jeśli kierowca będzie pod wpływem narkotyków lub ucieknie z miejsca wypadku. Ostrzejsze kary czekają także recydywistów.

Tylko w wyjątkowych okolicznościach i po dokładnym uzasadnieniu swojej decyzji sędziowie nie będą orzekać dożywotniego odebrania praw jazdy.

Będą mandaty za złe parkowanie pod blokiemDrogi wewnętrzne na osiedlach mieszkaniowych nie są teraz traktowane jako drogi publiczne. Policja ani straż miejska nie ma możliwości karania poruszających się po nich kierowców na takich samych zasadach, jak użytkowników dróg publicznych. Dziennik Gazeta Prawna ostrzega, że zmieni to wkrótce nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Obecnie odpowiedzialność za łamanie przepisów kodeksu drogowego ponoszą użytkownicy dróg publicznych - krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz dróg oznaczonych jako strefy zamieszkania.  Nowelizacja rozszerzy zakres obowiązywania prawa o ruchu drogowym na każdy obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na której wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. O ustanowieniu strefy ruchu będzie decydował zarządca drogi wewnętrznej lub jej właściciel.

Gminy łatają budżet fotoradaramiMiały służyć karaniu piratów drogowych i poprawie bezpieczeństwa na drogach. Tymczasem dla wielu samorządów fotoradary są maszynką do zarabiania pieniędzy. W ściąganiu mandatów pomagają prywatne firmy. Przy okazji łamiąc prawo – informuje Dziennika Gazeta Prawna.

Jakie prawa mają strażnicy miejscy?Czy straż miejska ma podobne prawa do policji? Na jakich zasadach może odbywać się kontrola ruchu drogowego przez straż miejską i za co może karać kierowców? Jak wygląda sprawa rejestrowania wykroczeń za pomocą fotoradarów? Czy strażnicy miejscy mają podobne uprawnienia jak policja?

Strażnicy miejscy (gminni) nie mają takich samych możliwości kontroli na drodze jak policjanci. Mogą jednak kontrolować m.in. kierujących pojazdami, niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach, uczestników ruchu naruszających przepisy o: zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt oraz o ruchu pieszych. W ramach wykonywania czynności w trakcie kontroli ruchu drogowego strażnicy są upoważnieni do: zatrzymywania pojazdów, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem.

Sygnalizator bez czy z dodatkowymi informacjamiJeśli jest sygnał żółty uprzedzający kierowców o zmianie światła na czerwone, to czemu ma służyć dodatkowa informacja wyświetlana na odlicznikach czasu? Czy licznik czasu sygnalizatorów faktycznie optymalizuje ruch? Takie pytania nurtują inżynierów ruchu. Zadaliśmy je w rozmowie z dr. hab. inż. Januszem Chodurem, pracownikiem Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.