Mobilność

ITS w bezpieczeństwie transportuSpośród wielu czynników znacząco zwiększających ryzyko powstania wypadku drogowego szczególne znaczenie ma prędkość. Wpływ prędkości na prawdopodobieństwo powstania wypadku badało już wielu; zacytujemy tu jedynie dwie prace: starszą (Finch, 1994) z TRL oraz nowszą (Elvik, 2004) z TOI w Oslo. Prędkość jako jedyny czynnik sprawczy występuje najczęściej w wypadkach pojedynczych pojazdów wypadających z drogi, na przykład na łukach. Ponieważ straty powstałe w wyniku wypadku spowodowanego przez nadmierną prędkość są proporcjonalne do kwadratu prędkości, jej wpływ na skutki wypadków są znacznie większe niż w przypadku innych czynników.

ITS w bezpieczeństwie transportuW okresie pojawiania się pierwszych publikacji na temat inteligentnych rozwiązań w systemach transportu, bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) raczej nie należało do najważniejszych problemów do rozwiązania przez zastosowanie ITS. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że brd było jakby produktem ubocznym we wstępnym etapie rozwoju ITS, który wynikał z naturalnego dążenia człowieka do tworzenia kolejnych wynalazków w technologii. W przypadku transportu, a zwłaszcza jego infrastruktury, myślano raczej o wzroście jej przepustowości jako sposobie na spowolnienie procesu pokrywania Ziemi betonem i asfaltem.